Nyheter MDTV Forum Om Doner

Texanere mottar vanvittige strømregninger etter vinterstormen

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/02/texanere-mottar-vanvittige-stromregninger-etter-vinterstormen/

I etterkant av vinterstormen som etterlot millioner av mennesker i Texas uten tilgang til strøm og rent vann, mottar nå noen innbyggere enorme strømregninger. Dette skriver wsws-org. Texas’ reguleringsorgan ERCOT – Electric Reliability Council of Texas – som fører tilsyn med anslagsvis 90 prosent av strømlasten i delsstaten, var helt uforberedt på rekordbehovet for kraft…

3 Likes

De kan å lage misvisende akronymer- denne er i klasse med MAGA.

Man må bare berømme kraftselskapene for forretningsidéen; å unnlate nødvendig oppgraderinger av strømnettet og så laste kostnadene av mangelen over på sine privatkunder, alt garantert sikret med liten skrift og vanskelig ordbruk i kontrakten. Samtidig vil nok staten under president Biden som vanlig ikke gripe inn i at kraftselskapenes falitt slik blir sosialisert, altså lastet på kundene, samt at selskapenes egentlige falitt gir selskapene profitt.

1 Like

Dette kommer garantert til Norge også, nå som vi har innført Søviksnes-modellen, eller acer om du vil.
Når man har variable rater burde det være mulig å reservere seg, dvs å sette en maks spotpris man er villig til å betale, og hvis ikke heller være strømløs. Ellers vil jo slikt som dette skje igjen.

1 Like

De er ikke alene.

1 Like

Attpåtil vil de innføre forbud mot vedovner som ikke er “rentbrennende”.

Og det er nok ikke mange år før de innfører forbud mot vedovner generelt. I klimakampens navn.

1 Like

Har Støre solgt seg ut av Jøtul?

Artiklene om temaet ligger vel bak betalingsmur, men det kan se ut til at han ikke lenger har aksjer i Jøtul, ja.

Enn så lenge er det jo lov med rentbrennende ovner, og Jøtul produserer vel en del slike, enten Støre er med på eiersiden eller ei.

Det er greit om de gjør dette på nye hus, men som med alt annet, så bør loven ikke ha tilbakevirkende kraft.

Om noen med et gammelt hus vil ha originaloven der selv om den ikke er like effektiv, så har de etter norsk rettstradisjon rett til det. Hva blir det neste forøvrig, at alle gamle hus må ha nye vinduer og 20 cm isolasjon i veggne?

Det ser ikke slik ut.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.