Nyheter MDTV Forum Om Doner

Teslas Elon Musk: Bidragsentreprenøren


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/09/teslas-elon-musk-bidragsentreprenoren/

Tesla-sjef Elon Musk gir begrepet bidragsentreprenør et ansikt. Lawrence Solomon anslår at Musk allerede i 2015 ved hjelp av politikerne hadde lenset USAs skattebetalere for 40 milliarder norske kroner i direkte tilskudd, billige lån, og ymse former for fritak, utsettelser og rabatt på skatter. Dette skriver oljekrisa.no og fortsetter: «Tar man med også den politiske…


#2

Er poenget her at det er moralsk forkastelig å benytte seg av statlige tilskuddsordninger? Burde Elon Musk og Tesla Motors ha sagt nei takk til å benytte disse. Da burde kanskje også tusener av norske selskaper frivillig avstå fra å benytte skattefunn og andre tilskuddsordninger. Noe som selvsagt ville svekke norske bedrifter i forhold til øvrige europeiske land, som alle har lignende ordninger.

Er norske Tesla-kjøpere subsidiert av staten? Det kommer an på hvordan man ser det. Hvis noen stjeler fra deg og dine naboer, så ville det kanskje oppleves som urettferdig at tyven stjal mindre fra en av dine naboer. Spesielt hvis dette var en av de mer bemidlede i nabolaget. Og om man ska begynne å peke på urimelige fordeler i det ekstreme avgiftsveldet så er det mange andre steder man kunne begynne å lete. Hvorfor skal f.eks. bank og finans ha MVA-fritak? Men det er jo så lett å blinke ut Tesla-eier, han/hun med den kule bilen.

Elon Musk har lenge vært utsatt for en svertekampanje. Han har gjort og sagt en del tåpelige ting, slik de fleste kan gjøre, men den forfølgelsen han nå er utsatt for er fullstendig urimelig. Musk er ikke velkommen i det gode selskap av oligarker og politikere i den amerikanske eliten. For meg er dette et kvalitetsstempel. Elon Musk skal ha all ære for det han har levert med Tesla. Det er mye mer enn bare å lage en EL-bil. Han har revolusjenert hele konseptet med med bil, på samme måte som Steve Jobs revolusjonerte mobiltelefonen. Beundringsverdig!


#3

Når tyven får støtte fra mine tillitsvalgte, spiller det liten rolle om han tar mindre fra naboen. Først stjal han navnet til en av verdenshistoriens største genier, og nå er han i ferd med å kjøre den vestlige verdens yndlings-prosjekt i grøfta, bare ved å være Elon. Så det er grunn til å være kritisk. Mobilrevolusjonen kan du få billig av meg.


#4

Slik som dette er det i veldig mange bransjer i USA, den amerikanske staten er egentlig en ganske stor og aktiv investor for å hjelpe fram ny teknologi. Skal man ha teknologisk utvikling må det satses mer enn hva private selskaper klarer å gjøre. Alle investeringer blir ikke vellykket, men staten kan klare å ta større risiko enn hva de private klarer. Alternativet hadde vært å ha en mer langsom teknologisk utvikling og trolig også mer økonomisk ustabilitet pga mangel på investeringsmuligheter (overakkumulasjons problemet). Både Clinton og Obama prøvde vel egentlig å bygge opp bla IT-bransjen til erstatning for all industri som var blitt flagget ut til Mexico, Kina og andre steder, men resultatet av deres satsning var ganske laber (og sier vel også noe om årsaken til hvorfor Trump vant valget).


#5

Jeg håper inderlig dette også betyr kroken på døren for Elon Musks megalomane 5G-prosjekt, “Starlink”, der planen er å på kort tid å skyte opp 12.000 satellitter som skal gå i ekstremt lav bane over jorden og gi jorda 5G-dekning fra verdensrommet. Til sammen utgjør dette en ekstremt sterk økning i antallet satellitter rundt jorda, og ikke minst når det gjelder satellitter i lav bane.

Dette prosjektet tar overhodet ikke hensyn til faren for å skade det allerede tynnslitte ozonlaget (i følge nyere undersøkelser) alvorlig ved å sende opp et stort antall raketter på svært kort tid.

Mer om dette her: http://www.cellphonetaskforce.org/5g-from-space/

Musks selskap er heller ikke de eneste som har slike planer. OneWeb planlegger å sende opp 4.560 satellitter. Boeing planlegger en flåte på 2.956 satellitter Vi burde beskytte ozonlaget, og ikke tillate grådige selskaper å skade det.

Heller ikke tar prosjektene hensyn til at 5G-teknolgien (også den som kommer til en antenne og en mobiltelefon nær deg) blant annet benytter høyere frekvensområder enn tidligere mobilteknologi, som i svært liten grad er testet for helsemessige skadevirkninger og som overhodet ikke er testet når det gjelder skadelige langtidsvirkninger på biologisk liv. Som en kuriositet kan det forresten nevnes at millimeterbølger - som er en viktig del av 5G - i dag brukes i “crowd control”-våpen.

I tillegg benytter 5G også andre frekvensområder som allerede er i bruk, og der det finnes mye vitenskapelig evidens blant annet på at disse kan gi DNA-skader og oksidativt stress i biologiske celler, med de konsekvenser dette kan ha for helse og miljø over tid (fertilitetssvikt, kreft nervesystemsykdommer, immunologiske problemer for å nevne noen potensielle skadevirkninger).

Minst like alvorlig er det antagelig at 5G-teknologien benytter «fasearrangerte antennerekker» (engelsk: «phased array»), noe som fokuserer strålinger i mer intense “strålekjegler”/stråleprosjektiler, altså smale, energisterke og retningsstyrte stråler i motsetning til den mobilteknologien vi har i dag (kanskje massasjedusj/høytrykksspyler contra sparedusj er et forståelig bilde?).

Alt som kan stikke kjepper i hjul for dette - i en verden der gøyal ny teknologi trumfer alle føre-var-hensyn - er mer enn velkomment.