Nyheter MDTV Forum Om Doner

Terje Tvedt kritiserer store mangler ved Libya-rapport

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/terje-tvedt-kritiserer-store-mangler-ved-libya-rapport/

Professor Terje Tvedt kritiserer i en kronikk i Aftenposten Jan Petersens rapport om Norges deltakelse i Libya-Krigen i 2011. Han mener den ikke tåler en sammenlikning med en rapport fra det britiske parlamentets utenrikskomité som konkluderte med at Libya-krigen, der Storbritannia i likhet med Norge deltok, var en katastrofe. Den britiske rapporten kritiserte regjeringen hardt…

3 Likes

Det politiske lederskapet vil krige i verden, men ikke lære om den, skriver Terje Tvedt i Aftenposten

Nei, narsissistiske psykopater vil ikke lære, de ønsker kun å krige. Se intervju med Sam Vaknin, en av verdens 10 mest intelligente personer: https://www.youtube.com/watch?v=W89fG8220D8

1 Like

Jeg kan vanskelig se at å redusere spørsmålet til det juridiske gir dem noen beskyttelse. Det var vel nettopp rettsamfunnet vi så forvinne med med bombene.

1 Like

“…mens det å bombe og destabilisere land, med konsekvenser i form av tap av sivile liv, samt slaveri og andre overgrep, i praksis blir plassert i skuffen for «jaja, shit happens»”

Jeg har etterhvert endt opp med å syns at det verste av alt politisk sett er “de militære livene” som går tapt. Hvor mange unge libyske menn, hvor mange irakiske, syriske, afghanske gutter er drept ? Og verst av alt at man forholder seg til det med en slik likegyldighet, selv på den såkalte “venstresiden”. At barn drepes er vel i og for seg verst for hvert barn det gjelder. Men likegyldigheten ovenfor de "militære livene"aller verst politisk sett. Påfallende er det ihvertfall at selv folk som har vært imot disse krigene jevnt og trutt uttaler seg som om disse unge mennene utkommandert for å forsvare sine land mot “vestlig” ondskap og imperialisme knapt noensinne har eksistert.

1 Like

Godt og viktig poeng, Olav.

Soldaters liv eller helse har nok aldri hatt særlig mye verdi i øynene på de politiske og militære makthaverne som sender dem ut i kriger. Man skulle tro soldater var politisk viktige, men tanken er åpenbart at de alltids kan byttes ut med nye unge menn som vokser opp. Man ser den grunnleggende mangelen på respekt også i behandlingen av skadde veteraner. Dette gjelder ikke minst i USA og Vesten

Jeg kan tenke meg at denne likegyldigheten med vanlige soldater bare blir større jo mer teknologisk militæret blir. Men selv under første verdenskrig, ble jo nærmest en generasjon unge menn utradert, mye fordi de gamle menn som bestemte, lot det hele skure og gå i sin grådighet, og ikke brød seg stort om livene som ble ofret i skyttergravene på slagmarkene.

Jeg leste en gang en analyse som ymtet om at de gamle mennene med makt kanskje (ubevisst?) rett og slett syntes det var greit å kvitte seg med de yngre “konkurrenter”. Hvem vet?

Men ellers synes jeg hovedpoenget ditt er litt merkelig. Mener du at land ikke skal forsvare seg mot invasjon når USA bestemmer seg for å angripe dem, enten direkte eller gjennom å væpne fanatiske terrorister? Mener du virkelig at tapene av liv i en slik krig ikke først og fremst er invasjonsmakten(es) skyld?

Trodde ikke at det jeg skrev kunne misforståes slik. Det er en selvfølge for meg at unge menn bør stille opp og kjempe imot fremmede som invaderer landet deres uansett hvordan eller hva påskuddet måtte være. Og ansvaret for samtlige dødsfall ligger selvsagt i all hovedsak på den invaderende / angripende parten. Politikerne på stortinget kunne sånn sett, slik jeg ser det, like gjerne med egne hender ha kvelt, stukket ihjel eller skutt alle disse som har blitt drept der nede i Nord-Afrika, Midt-Østen og Afghanistan. Det er visst veldig vanskelig å ta inn over seg for folk flest. Men disse politikerne “våre”, de er ganske enkelt massemordere, uansett hvor “hyggelige” de måtte virke og hva slags påskudd de bruker…

1 Like

Sorry, da var det meg som misforsto! Beklager det!

Der er vi totalt enige!

1 Like

Hvor mange år/ganger må det gå før vi skjønner at slike nedsatte kommisjoner kun har til hensikt å dekke over de plagsomme elementene, det være seg Lund-kommisjonen, 22.-juli-kommisjonen eller Libya-kommisjonen.

1 Like