Nyheter MDTV Forum Om Doner

Teatralsk aksjonisme – med velvillig støtte fra «fienden»

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/teatralsk-aksjonisme-med-velvillig-stotte-fra-fienden/

En oppfølger til Aktivisme under den digitale revolusjonen – et 50-års perspektiv. Jeg er nettopp tilbake fra Haramsøya, hvor de krever «Stopp vindkraftutbygginga nå». Dette er et tydelig krav som kan innfris eller ikke innfris, og man kan nedlegge aksjonen når det er innfridd eller ikke. Tilsvarende så vil de fleste streiker på arbeidsplassene være…

4 Likes

Joda. Protester som retter seg mot hvite generelt gjør at hvite begynner å se på seg selv som en hvite, endrer mye, og selv om det er splittende for venstresiden og antirasistene, så er det samlende for oss som ønsker nettopp dette.

comfy riots

God grant us the serenity to accept the things we cannot change, the courage to change the things we can, and the wisdom to know the difference .

Er noe de fleste av oss med fordel kan be om.

1 Like

Kristne er ganske gode på oversettelser, og den heter sinnsrobønnen på norsk.

    Gud, gi meg sinnsro til å akseptere de ting jeg ikke kan forandre,
    mot til å forandre de ting jeg kan,
    og forstand til å se forskjellen.
2 Likes

Flott skrevet!

Folkets ønske om å protestere kan bli kanalisert inn i slike protestbevegelser som ikke fører til egentlig endring. Dette er viktig å få fram, slik at folk kan velge mer konstruktive bevegelser å engasjere seg i. Jeg tror folk har et genuint ønske om å gjøre en forskjell, og stå opp for det de mener er rett. At dette kan utnyttes, må vi være obs på.

Men så er det jo temaet “virtue signalling”, hvor det er status å vise at man er på en demonstrasjon. Faren ved dette er at man bare stiller opp på en demonstrasjon uten å tenke klart - det er en ubevisst masse som roper og kaster egg. Tilfellet med motdemonstrasjonene mot SIAN står som et eksempel på demonstrasjon for demonstrasjons skyld, uten å være bevisst på hva man er med på. Folkemengden oppfører seg som brunskjorter i antirasismens navn.

Spørsmålet er, kan folket stå samlet mot ødeleggelsene av naturen; kan vi unngå å la oss distrahere; kan vi unngå å bli satt opp mot hverandre av høyre/venstre-politikk osv.

1 Like

Hvordan skal mennesket stå samlet mot ødeleggelsen av naturen da vi som samler og jegerfolk utryddet megafaunaen, som jordbrukere hogg ned skogen og som moderne konsumenter tar knekken på de siste naturlige habitatene? Der er det ikke noe skille mellom “høyre/venstre” aksen

1 Like

Så får vi redde den gjennom å splitte befolkningen opp i grupper som hater hverandre, hvor begge sider beskylder den andre for å ødelegge naturen?

Spøk til side, så er ikke miljøet egentlig truet i Vesten lengre, om vi ser bort i fra klimahysteriet, og det fikk man til ved at venstre og høyresiden begge ville ha velgere gjennom å vise hvor miljøansvarlige de var.

1 Like

Noen vil nok mene at lakseoppdrett, hytteutbygging, befolkningsvekst og bygging av vindmøller i urørt natur er en trussel

1 Like

Befolkningsvekst, som Vesten heller ikke har, er en trussel, mens hytter, vindmøller, ol kan tas bort, og etter en tid vil det være som de aldri var der.

Det er ikke noe problem med rømt fisk fra lakseoppdrett mer om jeg husker riktig, og skulle det bli krise, så kan man pålegge oppdretterne å kun røkte vill lokal fisk, så rømt fisk ikke ødelegger lokal-genvariasjon.

Om klimahysterikerne har rett i global oppvarming, er ikke det egentlig en trussel heller, da klimasonene i hovedsak bare vil flytte seg lengre mot polene, om teperaturen øken noen grader. Økonomisk vil det være en annen historie, spesielt for land hvis i dag ligger på grensen til å være for varme for landbruk, men om Sør-Norge får Syd-Sveries klima, mens Nord-Norge får Sør-Norges, er det ikke verdens undergang. Arktiske arter i Nord-Norge vil overleve i fjellene der, mens de som er i fjellene i dag, må til Svalbard osv.

1 Like

Norges befolkning har økt med en million den siste tiden. Så at vi ikke har befolkningsvekst er nok feil.

Jeg tar den, men uten masseinnvandring hadde vi fått bedre plass i Vesten.

Miljøet blir skadet av eliten. Ja jeg løfter pekefingeren (pluss en annen) i retning eliten. Hva med vindmølleparkene? Gruvene? De utøver stor skade på naturen. Tar vi det ut av Norge så er ødeleggelsene de forårsaker enda verre. Krig ødelegger miljøet mens de dreper folk. Eliten er storforbrukere. Hvem forurenser mest, fattige eller rike? Fattige har ikke kjøpekraft men det har eliten og de elsker å bruke penger på alt som forurenser. Vi skal ikke kjøre bil til butikken eller dra på ferie mens de mesker seg med å spesielt innføre mat fra fattige land og brenner ned regnskogen så de kan kjøpe hagemøbler av sjeldene træsorter eller bruker det som inventar i sine luksusbåter og private fly som også forurenser

De kan tas vekk og ingen direkte trussel mot miljøet slik som befolkningsveksten i Afrika og all plasten i havet.

Midlertidig. Tsjernobyl er i dag gull for mange arter som er truet av at menneskene dyrker mat der dyra bodde før.

Det er de rike uansett hvordan man vrir på det, da pris = energiforbruk. En viss overforenkling, men prisen på en vare gjenspeiler hvor mange arbeidstimer og energi det har gått med på å lage varen og få den ut til forbruker. En produsent av lukusvesker eksempelvis, har mange reklamefolk i arbeid, og disse kjører bil til jobben og forbruker selv varer.

Et unntak er plasten i havet, som det er de fattige i verden som kaster.

Bra du oversatte - jeg kjenner knapt norskspråklige kristne.

Den æren kan jeg ikke ta, men jeg tenkte at sinnsrobønnen måtte være oversatt, og det var den.

Selv kjenner jeg ikke så mange norske kristne heller, men de jeg kjenner er hyggelige folk.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.