Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tatt av vinden

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/08/tatt-av-vinden/

Av Jan R. Steinholt. Norsk natur vandaliseres i et rasende tempo av vindbaroner, kamuflert som «klimatiltak». Det har resultert i et rettmessig folkeopprør mot kraftutbygging vi ikke en gang har bruk for. Norge er blant de land i verden som baserer seg på praktisk talt hundre prosent fornybar energi. Det er stort sett bare Albania,…

9 Likes

Dagens allitterasjonsøvelse: 10 x F

vindturbiner-fosen-696x390
Fosens forferdelige, fryktinngydende fuglekverner fikk faenmeg forrang foran fornuften. Fy!

4 Likes

Støtt Motvind

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.