Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tankesmie ser koronakrise som «genuin anledning» for tysk militarisme

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/tankesmie-ser-koronakrise-som-genuin-anledning-for-tysk-militarisme/

Av Gregor Link. Den økonomiske verdenskrisen utløst av koronaviruspandemien har blitt en katalysator for tysk imperialismes planer om å tvinge Europa under sitt hegemoni, og et nytt grep etter verdensmakt. Dette kommer mest åpent til uttrykk i et nylig dokument fra den innflytelsesrike tyske tankesmia DGAP – Det tyske rådet for utenriksrelasjoner. Under tittelen «Avskrekking…

1 Like

Glem “kjernefysiske, biologiske, kjemiske”.
85% av moderne (USAs) krigføring dreier seg om media.
Og 85% av Corona-epidemien dreier seg om “infodemi”
Krigen i Syria dreier seg 85% om “informasjonskrig”.
Hvorfor det er blitt slik gir Carl Norberg svar på.
Alle “terrorbombene” i Sverige er “informasjonskrig” mot egen befolkning.
22. juli = “informasjonskrig” mot den norske befolkning, for å forberede en sikkerhetsshetstat.

“De tyske interessene” er vesentlig å selge teknologi til Russland mot råvarer fra Russland (Tyskland trenger Russland, ikke Sør-Europa.
Tenk “Stor-Tyskland-Russland”, en europeisk motpol til Atlantistene (USA-Storbritannia) og Asia.
En Russland-Kina allianse er ikke i tyske interesser.
En Russland-Nord-Korea allianse er ikke i tyske interesser.
Tyskere og russere er nesten det samme.
USAs holdning til Tyskland (fortsatt okkupert) er:
-Glem egne interesser
-Vi bomber gjerne Russland slik at dere kan kjøpe amerikansk gass istedet

1 Like

LOL! Tyskland er fortsatt under fysisk okkupasjon av britene og amerikanerne (og franskmennene? Jeg husker ikke). Det er ikke et fritt land.
Og de som styrer landet prøver fortsatt å skifte ut befolkningen med folk fra midtøsten og Afrika.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.