Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tankar ved lesing av Terje Tvedts verdshistorie

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/tankar-ved-lesing-av-terje-tvedts-verdshistorie/

Av Terje Valen. I boka Verdenshistorie med fortiden som speil (2020) stiller Terje Tvedt til saman 22 spørsmål som han vil drøfte. Tre av dei handlar om dei gamle elvekulturane, seks handlar om det osmanske riket og Ming-dynastiet i Kina, fire handlar om kvifor den industrielle revolusjonen begynte i England, fire handlar om verknadene av…

3 Likes

Helt enig med Valen. Når jeg leste om England, Kina og den industrielle revolusjon var det akkurat dette som slo meg. Siden Kina var så vel utviklet, hvorfor hoppet de da ikke bare over overvannshjulet og gikk rett på dampmaskinen?
Tvedt har utvilsomt rett i at geografiske forhold er tillagt for liten vekt i historisk analyse. Men jeg tror han har forelsket seg litt for mye i vann-teoriene sine og presser de inn som en forklaringsmodell alle steder.
Jeg tror mye av grunnen til at England ble arnestedet for den industrielle revolusjon var at det var godt tilrettelagt for entrepenørskap og foretningsutvikling der. Dvs, noen skjønte de kunne bli rike på teknologisk utvikling.

Bra av Valen å komme med denne kritikken av Terje Tvedts bok.

Slik jeg forstår Tvedt, skal Marx, visstnok sammen med mange andre, ha undervurdert vannhjulets betydning for den industrielle revolusjonen til fordel for dampmaskinen.

Det har jeg sjekket ved å lese kapittel 13 “Maskineri og storindustri” i bind 1 av Kapitalen. Og det ble fort klart for meg at Tvedt har undervurdert, selv om han selvsagt forstår betydningen av det, et viktig poeng ved den industrielle revolusjonen, nemlig den frigjøringen fra avhengigheten av hvor lokaliseringen av fabrikker måtte være da vannhjulet fortsatt var den dominerende faktoren.

Den frigjøringen kom med dampmaskinen og hadde en enorm betydning for at den industrielle revolusjonen kunne spre seg til hele verden. Da var man ikke lenger avhengig av den type spesielle gunstige værforhold og elvesystemer som England hadde i starten av den industrielle revolusjonen. En avhengighet som låste den industrielle utviklingen ved hjelp av vannhjul til fabrikker som måtte ligge i landlige områder i England. Dampmaskinen opphevet denne avhengigheten og la grunnlaget for at en verdensomspennende industriell revolusjon kunne skje.

Men slike tabber gjør selvsagt ikke Marx!

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.