Nyheter MDTV Forum Om Doner

Tangen-saka: Knusende og historisk fra representantskapet i Norges Bank

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/05/tangen-saka-knusende-og-historisk-fra-representantskapet-i-norges-bank/

Representantskapet i Norges Bank har behandlet ansettelsen av Nicolai Tangen og prosessen som førte fram til den og sammenfattet sin vurdering i et brev til hovedstyret i Banken (lastes ned her pdf). Dommen er så knusende at det er vanskelig å se for seg at banksjef Øystein Olsen kan bli sittende etter dette eller at…

1 Like

Dette er som ei operette med mange medspelande i ulike biroller og med mange skjult i kulissane.
Representantskapet ved statsministerens tidlegare påklederske har framført det samla politiske miljø sitt syn på Norges Bank sin personalpolitikk.

Styret som har ansvar for alle tilsettingar har tydeleg forsvart både banksjefen og den nytilsette luringen.

Finansakrobatikk på Wall Street er helst for jødiske inside-miljø, og spelet er rottent. På sikt kan også Federal Reserve ha problem med å pumpe nok dollar inn i det vanvittige pyramidespelet.
Ein kinesisk gullbasert digital valuta vil ikkje erstatte dollaren, men truleg bli etablert ved siden av og konkurrere om truverde. Dette er den viktigaste grunnen til krigen mot Kina.

Tangen lovde å gi kunsten sin til Kristiansand, men lurte dei ved å gi samlinga til sin eigen stiftelse.
Han har også lurt banksjef Olsen som nok må pensjonere seg, men Norges Bank har landets beste pensjonsordning for lønstakarar.

Dersom finansministeren har ryggrad og tek ansvar som generalforsamling i Norges Bank må han gi heile det ansvarlege hovudstyret avløysing.
Og Tangen kan halde fram med å vere luring.

1 Like

Nå er det viktig at vi har fokus på kjønnsperspektivet. En robust analyse av de patriakalske strukturene innen finans er viktig for å få et smidig, grønt og bærekraftig skifte etter koronakrisen

Hvem som egentlig valgte Nicolai Tangen: Rothschild.

Hode-jeger-firmaet Russell Reynolds er Rothschild’s hoffleverandør av bemanning i deres bank- og finansimperium. Rothschild kontrollerer ca. 97% av verdens sentralbanker.

Hvem var det som engasjerte firmaet Russell Reynolds?

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.