Nyheter MDTV Forum Om Doner

Takvam tar helt feil om ledervalg og politisk linje i Ap i 2001 og 2005

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/01/takvam-tar-helt-feil-om-ledervalg-og-politisk-linje-i-ap-i-2001-og-2005/

I kommentaren på NRK Ytring, «Er Senterpartiet det nye Arbeiderpartiet?», hevder politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, 13.01.2021 noe som faktisk er helt feil. Må være en unødig feil. Det er ingen grunn til å la en sånn feil bli forbigått i stillhet. Uvesentlig er den heller ikke.Det er grunn til å trekke fram noen synspunkter…

3 Likes

God analyse. At Stoltenberg skulle ha stått for en “venstredreining” er lattis. Det må heller sees på som et propagandaframstøt fra Nrk for å skape en ny "venstre"identitet frigjort fra reell politikk. Noe er en pådriver for.

Unknown-2 Unknown-3 Unknown-1 Unknown

Kamelonen Støre;
Høyre

Arbeider

Kristen

Bonde
images

3 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.