Nyheter MDTV Forum Om Doner

Ta fellesskapets skole tilbake!

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/06/ta-fellesskapets-skole-tilbake/

På tide med opprør mot den nyliberale skolen Av Øyvind Andresen. Norske skolepolitikere, uansett politisk farge, har i vårt århundre oppgitt tanken om at skolen skal være nasjonalbyggende. De har innført en globalisert og nyliberal skole, prega av konkurranse, tester og rapportering – og med et voksende skolebyråkrati som skal kontrollere utviklinga. Politikerne har latt…

3 Likes

Ta opplæringa tilbake - men vær varsom med hva du kaller fellesskap.
Min erfaring fra et liv med begrensede kognitive evner, og omgitt av fremmedspåklige og tunghørte, er at en må kvalitetssikre all opplæring- og da holder det ikke å la dem gjenta tillærte strofer.
Og så har jeg skjønt at det siste leddet i en god forståelse, er å formidle det til andre, slik at de forstår det. Slik det alltid har fungert. Nå er det snart fullstendig out-sorcet. Og lenge leve folkebiblioteket , og nå internettet.

1 Like

Bra artikkel!

Det er ikke så rart. En rekke studier har funnet at høy bruk av skjermteknologi hos skolebarn gir negative effekter på viktige områder som: læring, konsentrasjon, nattesøvn, helse, sosial og kognitiv utvikling. Selv OECD-rapporten om IKT og læring, bekrefter mye av det samme på landsnivå: De landene som har satset mest penger på å innføre IKT i skolen, opplevde tydelig tilbakegang i viktige fag som lesing og matematikk, mens de landene som i liten grad brukte IKT i undervisningen hadde de klart beste resultatene.

Rapporten kan lastes ned her:
http://www.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en

Noen sitater:

“In fact, PISA data show that for a given level of per capita GDP and after accounting for initial levels of performance, countries that have invested less in introducing computers in school have improved faster, on average, than countries that have invested more. Results are similar across reading, mathematics and science" (Fig. 6.2, min utheving)

But overall, even mesures of ICT use in classrooms and schools show often negative associations with student performance . Average reading proficiency, for instance, is not higher in countries where students more frequently browse the Internet for schoolwork at school. Figure 6.4 shows that in countries where it is more common for students to use the Internet at school for schoolwork, students’ performance in reading declined, on average. Similarly, mathematics proficiency tends to be lower in countries/economies where the share of students who use computers in mathematics lessons is larger” (Kapittel 6, min utheving)

”Most countries that invested heavily in education related IT equipment did not witness an appreciable improvement in student achievement over the past 10 years.” (Kapittel 2)

“Resources invested in ICT for education are not linked to improved student achievement in reading, mathematics or science. • In countries where it is less common for students to use the Internet at school for schoolwork, students’ performance in reading improved more rapidly than in countries where such use is more common, on average. • Overall, the relationship between computer use at school and performance is graphically illustrated by a hill shape, which suggests that limited use of computers at school may be better than no use at all, but levels of computer use above the current OECD average are associated with significantly poorer results.” (Rammetekst:, kapitel 6)

"In addition , even specific digital reading competencies do not appear to be higher in countries where browsing the Internet for schoolwork is more frequent .” (kap 6 s 149, min utheving).

2 Likes

I tillegg har vi alle studiene (blant annet en del dyreforsøk) som finner at stråling fra trådløs teknologi, i seg selv over tid kan gi økt risiko for atferdsproblemer, nevropsykiatriske symptomer og lærevansker (kognitive virkninger), og at barn er spesielt sårbare fordi hjernene deres ikke er ferdig utviklet og fordi strålingen trenger mye lengre inn i små barnehjerner.

Et utvalg slike studier ligger blant annet i klikkmenyene her:

Dette er en av grunnene til at flere land (som Frankrike, Israel og Kypros) har valgt å forby all trådløs teknologi i barnehager og at Kypros også stanser installering av WiFi i barneskoler og begrenser bruken sterkt i de skolene som allerede har det (det skal normalt der kun brukes av administrasjonen og ikke i klasserommene, med unntak for enkelte spesielle situasjoner/faglige programmer, der foreldrene må gi skriftlig samtykke på forhånd, og der WiFi skal være avslått når det ikke er i bruk).

Også Frankrike har innført regelverk som skal redusere eksponeringen for trådløs teknologi i skolen.

https://ehtrust.org/cyprus-issues-decree-banning-wireless-kindergarten-elementary-school-classrooms/

2 Likes

Dette er hvorfor lærere har trukket seg fra yrket og verre vil det bli. Det å fostre selvstendig tanke og oppmuntre kritisk tenking er nærmest blitt en straffbar handling.
Pink Floyd, Another Brick in the Wall passer utmerket her.

1 Like