Nyheter MDTV Forum Om Doner

Syriakrigen og det nye Midtøsten – fasiten nærmer seg

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/syriakrigen-og-det-nye-midtosten-fasiten-naermer-seg/

Planen var at de sekulære arabiske statene skulle hakkes opp i religiøse bantustans i stadig krig med hverandre. Dette skulle bane veien for den endelige krigen mot Iran og for USAs og Israels fullstendige kontroll over Midtøsten. Og lenge gikk alt etter planen. Irak ble knust og det samme ble Libya. Og for bare to…

5 Likes

Her leverer du nok en veldig bra analyse Pål.

2 Likes

Dette er så bra! Tenk om bare en eneste skribler fra gammelmedia kunne ta inn over seg at de har tapt og tørre å si det. Diktatorvrøvelet og Russiagate-hoaxen er så utgått på dato, det burde man ha fått med seg hvis man har tre hjerneceller i operativ tjeneste og tilgang til verdensveven.

2 Likes

Men på sikt tror jeg Trump kan legge grunnlaget for noe mye verre. Per dato tror jeg amerikanerne ikke vil være med på det. Og at landet heller ikke er i stand til det uten å ødelegge seg sjøl! Men de er i ferd med å prøve å stramme grepet om Latin-Amerika. Og har påvirker så godt de kan i Afrika. Og Trump bygger opp baser i Norge og prøver å tvinge Europa til å bli spydspissen mot Russland. Og det er trist å se og høre hvordan norske media dilter etter. Men det går tregt for USA nå, også i Asia. Og det er det håpet jeg har om at Trump blir nødt til å droppe “america first”-vyene.

Mens Putin tilstreber en multipolar verden bestående av organisering av store regioner og sammenslutninger som EU og BRICS så tilstreber Trump en “atomistisk” verden bestående av suverene småstater som inngår bilaterale avtaler med hverandre.

Alt som foregår i USA pleier etter noen tid å smitte over på Norge. Så kan man kanskje ønske seg en tid der våre politikere kappes om å sette “Norge først”?

2 Likes

Skal oljediktaturene og USA omforme Midt-Østen i sitt bilde, må de sette inn store mengder med fotsoldater fra USA og NATO-landene, og den økonomiske regningen vil også bli helt enormt stor. USA mfl vil kunne gå konkurs som følge av dette, for ikke å snakke om sosiale opprør.

Trumps plan er muligens å trekke USA ut av NATO. Han kan feks trekke USA ut av NATO fordi ikke alle betaler 2%. Men hvis alle land betaler 2% (eller 4%) så kan USA trekke seg ut av NATO under påskudd av at de europeiske landene nå har så store militærbudsjett at de kan klare seg selv uten USAs hjelp. Spørsmålet fra USA til Tyskland var at hvis Tyskland er så livredd for Russland hvorfor velger da Tyskland å gjøre seg avhengig av importert gass fra Russland? Svaret er kanskje egentlig at rustningsindustrien trenger oppdrag og at NATO bør opprettholdes for å fremme vestlige interesser i Midt-Østen og Afrika (ref Stoltenbergs avslørende svar til Trump).

Det er mulig at Trumps råkjør mot Iran har som mål å svekke EU, men også for at Trump skal fremstå som krigshisser og tøff, og således få støtte fra Neo-Con og kanskje også splitte Neo-Con.

Du glemmer den viktigste tingen: USA skal ikke bli en slik småstat. Men alle andre skal bli det!

Dette var en veldig omfattende analyse, men etter min mening et veldig godt forsøk på å sette mange puslespillbrikker inn i større sammenhenger. På en måte også litt oppløftende da så mange av de scenariene en ser utvikle seg i negativ retning rundt forbi kan ha “lukkede” end-games.

Det er en ting jeg fremdels ikke har fått noen plausibel forklaring på og det er hva som var pressmiddelet til Nathayahu mot Putin da russerne gav opp å utplassere S- 400 i Syria. For syrernes del vill det trolig bli et nullsumspill ettersom alt Israel skyter ned også har en enorm kostnad å erstatte, men denne saken har også andre menneskelige sider, ikke minst knyttet til moral og trygghet. Jeg ser Iranske soldater inne i Syria som en brikke i forhandlingene men må si jeg ble enormt skuffet da avtalen ikke ble noe av.

Det er lov å håpe, men jeg er nå ikke så sikker på at de ansvarlige for Norges krigsforbrytelser i Libya noensinne må stå til ansvar.

1 Like

Lesetips for alle.

“Guess Who’s in Charge of Guarding U.S. Nuclear Power & Weapon Sites?”
By Michael Collins Piper

"Amerikanske tilhørere av Israel var glade for å høre at et israelsk selskap, Magal Security Systems, som eies delvis av Israels regjering, har ansvaret for sikkerhet for de mest følsomme atomkraft- og våpenlagringsanleggene i USA.

Som det største omkretssikringsselskapet i verden begynte Magal som en deling av israelske flyindustrier (IAI), som delvis eies av Israels regjering. I de senere år har imidlertid Magal utviklet seg til et børsnotert selskap, selv om IAI (og dermed Israels regjering) fortsatt har en betydelig andel i det vellykkede firmaet.

Hva dette betyr er at Israels regjering vil ha kontroll over sikkerheten til Amerikas atomvåpen.

Tilhengere av Israel sier at dette er en fantastisk ide, siden Israel sies å være Amerikas nærmeste allierte. Imidlertid er det noen kritikere som spørsmålet om at USAs overfølsomme kjernefysiske sikkerhet er i hendene på en fremmed land, spesielt Israel, som selv i dag offisielt nekter å bekrefte eller nekter for at de har atomvåpen"
Les mer her :
“Guess Who’s in Charge of Guarding U.S. Nuclear Power & Weapon Sites?”

1 Like

“Dette vet Donald Trump, og han har vist at han ikke ønsker å kaste gode penger etter dårlige penger.”
Lo godt av denne, når ble dollar gode penger? Forøvrig vil jeg si takk for artikkelen, den oppsummerer situasjonen på en fortreffelig måte.

INK; Nettopp her er du inne på det som til enhver tid har muliggjort statsautoriserte myrderier, destruksjon og systematisk vannvidd over enhver sandal over hele planeten,: I det store - har de direkte- og indirekte ansvarlige for uhyrlighetene og vannviddet sluppet unna normal juridisk forfølgelse og påfølgende adekvat 'belønning'. - Tvert imot, er mange hyllet som ''statsledere av format'', og har kunnet sole seg i 'patriotisk glans' blant sine respektive ignorante og godt manipulerte befolkninger.

Historien taler [beklageligvis] her sitt entydige språk . . . . . . . . . .

1 Like

Syriakrigen og det nye Midtøsten – fasiten nærmer seg.

“When all of the evidence (100%) says something happened, and there is no evidence (zero) that anything else could have happened, it is the truth beyond a reasonable doubt to honest, rational people.” . . . . . . . .

Her kommer “Responsibility to protect.” R2P inn, og sa ikke Stoltenberg noe om at FNs sikkerhetsråd hadde gitt klarsignal ?

Det står her noe om grunnpillarene i det Westfaliske system, som igjen setter fokus på nasjonalismen og globalismen som de to hovedalternativene og konfliktene sett i lys av globalismen og FN i en artikkel fra FN her:

As time passed, and with the tragic events in Somalia, Rwanda, Bosnia, and Kosovo engraved in people’s minds, some of the main pillars of the Westphalia system were brought into question and, with them, the principles of sovereignty and non-interference. (min kursiv )

I et forsøk på å bevege seg bort fra den kontroversielle oppfatningen av droit d’ingérence fra 1990-tallet, forsøkte Responsibility to Protect (R2P) -normen å omarbeide spørsmålet med hensyn til ansvar og beskyttelse i stedet for rett til å gripe inn.

Utsikten var at en stats mangel på å beskytte sine egne borgere ikke lenger ville bli sett, som tidligere, som ingen andres ansvar, men som hele verdens bekymring; det var et rettferdig svar på “aldri igjen”. På 2005-FNs verdenstopp ble en restriktiv og smal forståelse av R2P, basert på rapporten om denne normen av International Commission on Intervention and State Sovereignty, avtalt av verdens ledere .

Rapporten uttalte at hver enkelt stat hadde ansvaret for å beskytte sin befolkning mot folkemord, krigsforbrytelser, etnisk rensing og forbrytelser mot menneskeheten. Dokumentet fremhevet også at det internasjonale samfunn var forberedt på å ta kollektive tiltak fra sak til sak, gjennom Sikkerhetsrådet og i samsvar med charteret, på en rettidig og avgjørende måte. Mye vekt ble lagt på viktigheten av konfliktforebygging, som inkluderte land som bistår andre land under stress før utbrudd av krise eller konflikt.
I 2006 ble disse bestemmelsene bekreftet av Sikkerhetsrådet ved vedtak av resolusjon 1674 om beskyttelse av sivile i væpnet konflikt, og ved resolusjon 1706 om utplassering av FNs fredsbevarende styrke i Darfur, Sudan.
R2P and the UN
https://unchronicle.un.org/article/r2p-and-un
Henger det sammen slik at den store innvandringen som mange tenker kan føre til borgerkrig på lengre sikt, igjen blir et konflikt tema relatert til at " nå er det tid for utskifting av systemet dere" der man skal forklares hvor viktig det er med R2P og FN og at det ordnes opp utenfra , og at “vi trenger en verdensregjering” ?

2 Likes

Gatekeeper, det du skriver er absolutt interessant.

Men når det gjelder Libya er det vel nokså klart at man i realiteten gikk langt utover det som kan påberope seg å handle om beskyttelse av sivile, eller R2P.

En annen ting er om de ansvarlige for Norges aktive medvirkning visste - eller burde ha visst - at det ikke fantes belegg for påstanden om fare for «folkemord» i Benghazi, som vel var det viktigste påskuddet for aksjonen

I tillegg ble beslutningen om norsk bombing vedtatt uten lovfestet behandling i Stortinget, noe som er klart grunnlovsstridig, og også regjeringen ble vel egentlig stilt på sidelinja da dette ble bestemt.

1 Like

Noen som vet hvor clown-prince Mohammed Bin-Salman befinner seg?