Nyheter MDTV Forum Om Doner

Syria – våre barn og deres barn

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/syria-vare-barn-og-deres-barn/

Av Eva Thomassen. Palmyra april 2016 Jeg møtte disse barna bare 2 uker etter Palmyra ble befridd fra IS i april 2016. Et utbombet Palmyra. IS hadde holdt Palmyra i et jerngrep i et år før den syriske hæren med allierte befridde byen. Over 200 soldater ble drept av miner IS hadde lagt ut. Barna…

4 Likes

Disse barna er ikke norske, og derfor ikke vårt problem.

Foreldrene deres er muligens født i Norge, men om dette gjør dem til nordmenn, så vil samme logikk gjøre at barna deres ikke er norske, da disse barna er født i Irak og Syria.

Barn er barn av sine foreldre. Barna er umyndige, og er- og skal være under foreldreansvar.
Barn skal også følge sine foreldre, med mindre annet er bestemt i en domstol.

Burde ikke det bety at barna kan komme til Norge når ansvarlig forelder kommer?
Betyr ikke det, at for at noen fra norske myndigheter skal kunne “hente” noen av disse barna til Norge, så må det foreligge en dom hvor det både er fastslått at myndigheten overtar foreldreansvaret, og at ansvarlig forelder er fratatt det samme?
Er det ikke også et problem hvilken nasjonalitet barnet egentlig har? Etter arabisk lov er det vel faren som er ansvarlig forelder, og om denne er arabisk eller noe annet, så er vel barnet vernet av farens land og lover? At moren er norsk gjør ikke nødvendigvis barnet norsk.

I det hele tatt, ser det for meg ut som om det er et vepsebol av motstridende ønsker og lover som må redes ut, før disse barna - som bare “kanskje” er norske - kan “hentes hjem”.

1 Like

Hva med å hjelpe de virkelige flyktningene tilbake til hjemlandet, for å bygge opp det vi har lagt i grus?
Deretter kan de ta oppgjøret med sine landssvikere, slik vi gjorde med våre etter annen Verdenskrig?
Norge, som har tapt, bør betale krigserstatning og bidra til at landene kommer tilbake på fote.
Dersom landene finner grunn til å gi ISIS´krigere, kvinner og barn fritt leide, er det bra.
Hvis de får samme skjebne som Vidkund Quisling, er det et mulig signal til,at Norge bør holde på sidelinjen i fremtidige konflikter, som i Ukraina og Venezuela!

1 Like

Planen vår er å beslaglegge formuen til dagens elite og alle andre som har tjent penger på å forsøke et folkemord på egen befolkning, for så å bruke pengene til å betale hjemsendelse av innvandrerne.

Og siden vi har presendens fra landssvikeroppgjøret og Nürnberg, så er det ikke noen vits i å la de skyldige få lov å forsvare seg eller slippe unna med at de bare fulgte ordre. Om det skulle være behov for lover med tilbakevirkende kraft, så har vi presedens for dette også. Ikke bare fra landsvikeroppgjøret, men også diverse pensjonsran som staten har begått.

2 Likes

WOW - dette var rene ord for “penga”. Støttes 100%.
Første April er fra nå av en god dag.
Etter åtte år i Sveits, en haug med papirer, fire intervjuer og to fartsbøter, har vi etter å ha ventet 14 måneder på utvidet oppholdstillatelse, fått papirene godkjent i dag.
Jippi!

2 Likes