Nyheter MDTV Forum Om Doner

Syria: Hele Dara’a by er frigjort

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/syria-hele-daraa-by-er-frigjort/

12. juli 2018 kunne den syriske armeen heise det syriske flagget over det siste området i Dara’a by som hadde vært kontrollert av jihadistene og erklære hele byen for frigjort. Dette gjør det mulig for myndighetene å begynne å sørge for alle de grunnleggende behovene til befolkningen i dette området, slik de tidligere har gjort…

2 Likes