Nyheter MDTV Forum Om Doner

Syria frigjør mange landbyer fra terroristenes grep


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/syria-frigjor-mange-landbyer-fra-terroristenes-grep/

Den syriske hærens offensiv mot terroristenes befestninger i Hama og Idlib fortsetter og den oppnår betydelig framgang. Meldingene fra fronten viser at den syriske hæren med støtte fra russisk flyvåpen har frigjort mange landsbyer i Hama-provinsen. Dette detaljkartet viser hvordan den syriske hæren ruller opp terroristenes stillinger fra sør. Kilde: Southfront. Meldingene sier at den…


#2

Flere bekreftelser på hva Steigan har publisert før. Dette er hva vi sender penger til, folkens - er dere stolte nå?