Nyheter MDTV Forum Om Doner

Syria: Første mål er å frigjøre også hovedveien vestover fra Aleppo

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/syria-forste-mal-er-a-frigjore-ogsa-hovedveien-vestover-fra-aleppo/

Tyrkia har sendt store mengder våpen, tanks, panserbrytende raketter og annet militært utstyr til terroristene i Idlib, np som har satt terroristene i stand til å skyte ned to syriske militærhelikoptre. Men de har ikke lykkes i å stanse den syriske offensiven. Tvert om er nå hele hovedvei M5 sørover fra Aleppo frigjort for første…

3 Likes