Nyheter MDTV Forum Om Doner

Syria – et år med betydelige framganger i krigen mot terroristene

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/05/syria-et-ar-med-betydelige-framganger-i-krigen-mot-terroristene/

Av Pål Steigan. Den syriske armeen har siden mai 2017 gjort betydelig framganger og har hatt store seire i kampen mot de utenlandskfinansierte leiehærene. De to kartene over viser dette svært tydelig. Dette kan være grunnen til at vi hører stadig mindre om krigen i Syria i de store mediene. Deres side taper. Kartene, som…

1 Like

Hvordan vurderer vestlige stormakter og Saudi Arabia situasjonen nå? Satser de nå på at kurderne skal gjøre jobben for dem og at kurderne skal gjennomføre regimeskifte i Syria og deretter også i Iran? Ganske utopisk må man vel kunne si (selv om kurderne skulle få støtte av fotsoldater fra IS og Al-Qaida). Ingen av disse stormaktene er villige til å sette inn egne bakkestyrker i slike kriger. Eller hva? Planlegger kanskje USA og NATO sammen med Israel og Saudi Arabia å sette inn store mengder med egne soldater i en storkrig mot Iran omtrent slik det ble gjort i Irak? Eller planlegger de heller en krig mot Irak med bruk av ren bombing? Det kan føre til en fullstendig ødeleggelse av Iran sammen med enorme ødeleggelser av nabolandene (Iran er et mektig militært land og kan slå hardt tilbake). Hvem vil være tjent med en slik massiv ødeleggelse? Kanskje bare USA som på dette vis kan opprettholde sin dominerende maktposisjon ved å tilintetgjøre andre land. For USA kan økonomisk krigføring mot Iran være en bedre løsning, men problemet er at EU setter seg på bakbeina. Da gjenstår kanskje bare bombing.

1 Like

kan noen hjelpe meg ned dette? Kan jeg på eller annet vi spøre den norske regjeningen hvordan vi som innbyggere i Norge kan hjelpe det syriske folk med din stolte leder ASSAD? kan regjeringen klargjøre det for oss mange? Ber folk om å sende dette til sine fylkesPOLITIKERE.