Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sverige: Når klansamfunnet møter folkhemmet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/01/sverige-nar-klansamfunnet-moter-folkhemmet/

Klan er en måte å organisere samfunn på. Klanen garanterer gjensidighet som foruten felleskap kan levere rettferdighet og velferd. Det fordrer kontroll over medlemmene. Klanen står kollektivt ansvarlig for hva hvert medlem gjør. Klanens status er tuftet på at hvert medlem ser seg selv som forsvarer av kollektivets ære. Klansamfunnet er ikke ukjent i norsk…

3 Likes

Ein kan jo innvende at det norske bygdesamfunnet med sine førande ætter hadde definitive drag av klansmentalitet. Slik var det, og er det framleis, eit aldri så lite heiderstekn å høyre til den vidtfemnande Hegge-Rudi-slekta i Valdres, eller i eldre tid til Villandsætta i Hol på 17- og 1800-talet. Desse har fått så mykje sogestoff etter seg at det er danna ei heil ættesoge av det, og Landstad samla liknande stoff frå Telemark. Industrialisme, urbanisering, hamskifte og sentralisering har nok svekka desse gamle stavnsbanda, men berre såvidt.

Sverige var alltid meir føydalt enn Noreg, som har teke sterkare vare på noko ein kunne kalle “jarnaldertradisjonar” i så måte.

1 Like

Jeg forstod det slik at klanene var dem fra Nord-Afrika og Midt-Asia

Når man skal forstå mentalitene i Stockhoms bydeler … må man forstå hva man står overfor … blodige gjenger. Klanene vil antagelig presentere seg som “vår Muslimske tro krever …”

Det er det bare de uvitende og uinformerte som kan.

Klanen-ætten-stammen er den naturlige sosialistiske konstruksjonen som mennesket har virket i og tilpasset gjennom millioner av år. Før den nå avskaffes i vår tid, siden bare noen få årtusener med staten og sivilisasjonen og overklassen.

Ætten er også viktigere for de ledende ætter i historien etter at staten var innført/okkupert. Vi kaller de gjerne «dynastier», og de ledende dynastier behersker kapitalen over tid. Samlet kalles disse ættene for «overklassen».

Folket/plebeiene/slavene/arbeiderklassen på den annen side er oppsplittet og og rotløs – uten en solid sosialøkonomisk ætt.

«Folket» og «arbeiderklassen», som altså hadde bevegelse stor del av 1900-tallet, forsøkte en overføring av sosialismen til statlig nivå. Altså til den struktur som var innført av overklassen for kontroll over folk og land.

Folkestyre, skole og helse til alle, arbeid til alle, frihet, likhet og brorskap. Dette var prinsipper for den sosialistiske folkebevegelsen på 1900-tallet.

Denne bevegelsen er dessverre solid slått tilbake av overklassen, men folket nyter fortsatt av restene. Forskjellene øker mellom folk og solidariteten minsker. Denne utviklinga har eskalert etter at Sovjetunionen ble kuppet og revet.

Demonisering av nasjonalismen(folket) og kommunismen(arbeiderklassen) fungerer utmerket. De fleste stemmer derfor på overklassen og fortsetter å konsumere deres propaganda i hva som antakelig er historiens største apparat for hjernevask.

Media/propaganda og politikken er gjennom-korrumpert og kontrollert av overklassen.

Uheldigvis ser det ut til at jo mer usolidarisk samfunnet blir, jo mer selvsentrerte og usolidariske blir menneskene. Dette er en uheldig spiral som virker til fordel overklassen.

Folk flest er ikke virkelig integrerte i dette kapitalistiske samfunnet, bare de ledende ætter er faktisk det. Selv om mange oss klarer oss greit nå og da, som gjest/forbruker/arbeider i vårt eget land.

Manglende kontroll, selv-kontroll som vi-kontroll, tror jeg er hva vi snakker om. Denne kanskje viktigste dyden.

Innvandrer-familier gjør forresten lurt i å holde på sine klaner så godt de kan!

Sosialister forøvrig gjør kanskje lurt i å revitalisere ætten som funksjon for folket og arbeiderklassen.

(«Familiens, privateiendommens og statens opprinnelse» er forresten en juvel i denne sammenheng.)

3 Likes

Akkurat som den globale storkapitalen som står bak har planlagt. Ødeleggelsen av Sverige med ikke-integrerbar masseinnvandring fra MENA land som våpen er et godt eksempel på vellykket asymmetrisk krigføring:- en 10-15% av befolkningen binder opp det meste av budsjettene, for ordensmaktens del 100%, samtidig så går vertbefolkningene som står for skattegrunnlaget tilbake.

Snart må Sverige be om lån fra den globale storkapitalens IMF og Verdensbanken som det første av de skandinaviske landene, og med det akseptere deres betingelser for lån, som innebærer at IMF og Verdensbanken vil administrere Sverige, utviske sosialstaten hvor folkhemmet var sentral og implementere neo-liberal markedsøkonomi. Folkhemmet blir bare et minne for eldre.

I Folkhemmets tid var Sverige som Norge på den tiden, et samfunn hvor kjernefamilien var samfunnets byggesten. Med den seksuelle revolusjon kom den individuelle livsstilen med kontinuerlig synkende fødselsrate som oppløste kjernefamilien, og gjør samfunnet mye mer sårbart.

Samtidig startet masseinnvandringen av ikke-integrerbare fra MENA land med klansamfunn og sterke positive fødselsrater i deres parallellsamfunn, hvor selv annen og tredjegenerasjon ikke integreres. En sikker oppskrift for ødeleggelse av et vestlig land.

Skulle økonomien i vestlige land bryte helt sammen og med det ordensmakten, så det blir kamp om det eksistensielle for et vestlig liv, som vann, mat, bolig, brensel, strøm og drivstoff, hvem vil vinne? En aldrende vertbefolkning bestående av stort sett enslige, eller sterke klaner fra MENA-land som tar kontrollen over bydeler og regioner og dermed de tilgjengelige ressursene? I et slikt ikke usannsynlig scenario blir det ikke bare befolknings-utskiftning, det kan bli desimering av vertbefolkningene.

Skal folkhemmet gjenvinne hegemoniet over klansamfunnet, må vestlige kvinner få nok barn med vestlige menn til en bærekraftig fødselsrate, kjernefamilien bli vanlig igjen, nasjonalstaten styrkes kraftig, og ikke-integrerbare fra MENA-land må repatrioteres. Sverige spesielt og Vesten har dessverre passert the point of no return for lenge siden, nå går ødeleggelsene av seg selv i stadig raskere tempo.

2 Likes

Selv om Asle Toje i sin artikkel i Utrop lesser opp med akademisk og annen skyts,anser jeg hans artikkel for å være et utslag av elitens ønsketenkning. Det er intelligent vås etter mitt skjønn.
“Slik kan den liberale velferdsstaten ha blitt klanssamfunnets redning.”
For det første: Folkhemmet og Velferdsstaten skal vekk akkurat som nasjonsflaggene i EUs Strasbourg taes vekk. Pensjonister,eldre og arbeidere skal tynes maksimalt,dog ikke slik at klassekriger bryter ut som i Frankrike. Helst ikke,men hvis så skjer skal man bruke klassekrigene til å bygge EU-politistat. Det er faktisk ikke helt uvelkomment.
Tyskland fører an. Det tyske politiet har ført paramilitære kriger mot klankriminaliteten i Ruhr-Gebiet særskilt. Disse er nå trappet ned bortsett fra i Berlin Neukölln som dog er hovedstaden.
Hva har skjedd? I Tyskland har man nå 12 150 salafister som gjerne setter opp Shariapolizei hvor det er mulig. Og da ser vi at de narkokriminelle klanene og Shariapolizei overtar styringen av tyske byer.
Og overarbeidet som politiet i Tyskland er,tenkes det omtrent slik. La de muslimsk-tyrkisk-kurdiske byene bli styrt at alliansen Klan-Shariapolizei. Det er like godt de får det som de vil.
Svært mange tyskere skjønner at dette er en Bevölkerungsaustausch (befolkningsutskiftning) og i 2018 flyttet rundt 100 000 tyskere ut og inn kom 460 000 asylanter og andre inn.
I Sverige var det i en periode slik at det ble drøftet at Rinkeby og Rosengård og andre ghettoer skulle bli renset av en militærstyrt razzia.
Det tror jeg ikke blir noe av for svenskenes vil følge den tyske erfaringen: la de islamske ghettoene styre seg selv med de klankriminelle og Shariapolitiet ved makten.
Det er faktisk ganske forskrekkelig at Toje kan koke i hop en slik suppe av politisk korrekt ønsketenkning,men har har jo også holdt til i Klassekampen og blitt merket av det for livet.

2 Likes

Islam er en faktor som forener mange, men forsøk på å reprodusere islamsk kultur har hatt lite fremgang, bortsett fra bruken av hijab som identitetsmarkør.

Det här tror jag i och för sig är riktigt. Det här monomana ältandet av “islam” som man ser på de flesta invandringskritiska nätsidorna är ett villospår, ja jag skulle säga en organiserad kampanj för att rikta den kritiska opinionen åt ett visst håll.

Den psykotiska varianten av islam, sk salafi eller takfiri, är dessutom oligarkins projekt, understöds, infiltreras, mer eller mindre styrs av Mossad via Saudi. Den är extremt brukbar, dels för autodemonisering av Israels fiender, dels ger den verktyg för att bekämpa den sekulära arabismen i MÖ, det som egentligen ses som allra farligast av USA-Israel. IS, Al-Qaida är verktyg, inte egentligen motståndare till USA-Israel.

I Europa har jag svårt att tänka mig att de flesta unga manliga problemutlänningarna egentligen bryr sig särskilt mycket om islam, förutom att de sympatiserar med den reaktionära kvinnosynen. Deras hopplösa förebilder är framgångsrika kriminella, inte gamla profeter. Om de beundrar Muhammed är det i rollen av krigisk erövrare med många fruar. Tror inte att salafisterna, även om de uppgår till några tusen, kommer att få lov att upprätta någon “Shariapolis”. Klassisk beskyddarverksamhet är det som kommer att gälla.

På problemet “Sverige” finns det kanske ingen lösning längre som inte involverar drakoniska (ja, “fascistiska”) åtgärder från statens sida.

3 Likes

Veto: salafister over hele Europa forholder seg kun til Shariaens lover og ikke menneskeskapte sekulære lover - i krigens hus.
Det er ikke slik at salfister trenger å ikle seg vester hvor det står skrevet Shariapoliti for å utøve et ordensoppdrag i et muslimsk område. Skjønt i flere tyske byer har de gått med vester.
Nå er det helt åpenbart at Qaida og IS skifter oppdragsgivere fra den ene til den andre konflikten. At Mossad,CIA,saudiene,qatar,UAE,Tyrkia har vært gudfedre for mye av dette er kjent,men det trenger ikke å bety at denne leiesoldat-virksomheten vil vare evig.
Observatører ser nå at Qaida og IS tilnærmer seg hverandre og skulle de i løpet av nær framtid gå sammen,kan også de endre politikk og oppdragsgivere. Vi vet ikke hvor det bærer,men ser at de viser muskler mange steder nå. Også i Sunni-provinsene i Irak.

Jag är faktiskt lite skeptisk till detta. Tänk på att “IS visar muskler” och “Al-qaida visar muskler” är det ständigt återkommande argumentet bakom den ständiga nödvändigheten att behålla amerikanska trupper i Syrien och Irak.

I själva verket har ju salafisterna bara fått bank och stryk och total förnedring i alla möjliga sammanhang sedan Putin vände skutan i Syrien. Och deras mentor Saudiarabien har förnedrats efter att Houthiraketer sprängde halva deras oljeproduktion i bitar. Och muslimska brödraskapet förnedrades och slängdes ut ur Egypten.

Jag tror politisk sunniislam i själva verket är fullständigt diskrediterad och märkt med loserstämpel i hela Mellanöstern och Nordafrika.

I salafistskeppet är det bara desperata, psykiskt sjuka och legosoldater kvar. När de nämnda uppdragsgivarna, Mossad, CIA, saudiene, qatar, UAE, Tyrkia, inte längre finansierar verksamheten återstår inte mer än ett dårhus. Men dessa fortsätter att pumpa in pengar, och följaktligen får vi ibland terroraktioner för att stressa de plågade nationerna därborta ytterligare, och motivera fortsatt amerikansk närvaro.

Likaså finansieras salafimoskeer i Västeuropa. Men vilka tar dem på allvar? Sju dårar i Frankfurt tar på sig orange väster och kallar sig för Sharia police, vad är det mer än en fars? Förutom en provokation finansierad och organiserad av Mossad, sannolikt:

Unga ambitiösa, nominellt muslimska män i det sekulära väst, vad tänker de? Är du en loser som vill spränga dig själv till köttslamsor eller skära halsen av småpojkar - gå till moskén. Det är vad de tänker. Även om de kanske inte säger det högt.

Jeg agiterer ikke for en virkelighetslesning som fortoner seg som propaganda for amerikansk imperialisme. Men leser du kurdiske,irakske etc blogger ser du at IS har terrorisert igjen i Sørøstlige Syria og Vestlige Irak. I det siste området er landsbyer evakuert nå om dagen.
Kongen av Jordan har også i den siste tiden argumentert mot den type lesning som du gjør,Veto. IS vokser også i Jordan-regionen.
Muslim Brotherhood har etter nederlaget i Egypt,flyttet sitt apparat til Tyrkia som nå er bastionen for det globale MB. Dagens nyheter går ut på at Tyrkia har flyttet over 2000 Qaida Jihadister til Libya.
Den vestlige krigføringen i Mali-Sahel går heller ikke på skinner og Frankrike roper om forsterkninger fra så vel Tyskland som Norge. De sliter med å tukte Jihadistene.
I motsetning til deg,veto,tar jeg Jihadister og salafister på allvar.
I den tett muslim-befolkede delstaten Nordrhein-Westfalen var det i 2019 6827 tilfeller av knivangrep, messerkriminalität.
Vel er Mossad ekstremt tilstede i verdenspolitikken,men det er ingen farse at de sensible zonene i Europa i tiltagende grad blir kontrollert av salafistenes sharia.
Her har vi på flere punkter diamentralt forskjellig lesning av dagens utvikling,veto.