Nyheter MDTV Forum Om Doner

Svenske skoler tvinger jenter til å bruke slør

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/06/svenske-skoler-tvinger-jenter-til-a-bruke-slor/

Göteborgs-Posten har gjort en rundspørring blant 40 kommunale førskoler i utsatte områder rundt Sveriges tre største byer. Fra 27 av dem sies det at de er villige til å tvinge jenter til å bruke slør, til tross for at det bryter mot loven. Rektorer og skolepersonale vitner om at religiøs mobbing blir stadig vanligere på…

2 Likes

Fra bedehusland til kjøpesenterland til moskéland. En underlig utvikling, men kjøpesenterlandet var da heller ikke noe særlig. Bedehuslandet ligger i ruiner: https://permaliv.blogspot.com/2017/12/odegarden-holmstadengen-pa-toten.html

Det skal heller ikke underslås at islam har lagt grunnlaget for svært mye vakker arkitektur, i motsetning til kjøpesenterkulturen. Kanskje kan kjøpesenterbyen Gjøvik en dag bli det nye Isfahan?