Nyheter MDTV Forum Om Doner

– Svensk media är oerhört likriktad i utrikesbevakningen

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/10/svensk-media-ar-oerhort-likriktad-i-utrikesbevakningen/

Proletären intervjuer utenriksjournalisten Patrik Paulov på Bokmessa i Göteborg.

1 Like