Nyheter MDTV Forum Om Doner

Svensk forsker: Spis menneskekjøtt for å redde klimaet


#82

Har sett mange stolte damer gå mot “flokken”, og damer fra naturens side er nok langt mer robust enn det du tror!


#83

Spiste barbecuerotter i Phnom Penh. Smakte godt det


#84

Kjekt å vite! Her på bruket bor det hunder som er avlet fram nettopp for å fange rotter. Men de spiser dem helst selv. Ikke så lenge siden jeg så en av dem, som stolt viste fram sin fangst. Tror det var en stakkars jordrotte.


#85

Men eller står det bra til?


#86

Man skal jo helst ikke dra de opp fra kloakken. Men grilllmesteren forsikret meg om at de kom fra rismarkene


#87

Har følgende å tilføye:

 1. Klimaforandringene er ikke menneskeskapt
 2. Aborterte menneskefostre er allerede brukt i en rekke produkter som tilsetning. Blant annet Pepsi
 3. Mange vaksiner er dyrket frem med basis i menneskelige embryo
 4. I visse Sataniske kretser er menneskeofring og kannibalisme del av deres seremonier

I alle disse fire forholdene går det en rød tråd. Det er den samme Eliten som er innvolvert i alle fire.


#88

Hva med et alternativ til bompengesaken?
Et parti for dem som ønsker å bli spist!:sunglasses:


#89

Kan være et bra forslag, forutsatt tydelig merking av maten.

 1. Muslimer
 2. Jøder
 3. Kristne
 4. Buddister
 5. Human-etikere
 6. Bystyremedlemmer
 7. Rikspolitikere
 8. Pressemedarbeidere

#90

Og her har vi et problem med dere hjernevaskede, dere mener at unntaket er regelen.

For ordens skyld så vet du at ikke alle er som gjennomsnittet, når man snakker om gennomsnitt? Det burde vært barnelærdom, men når du sier slike ting, så begynner man å tvile.

Det er fakta at damer ikke mener kontroversielle ting om de ikke har en flokk i ryggen.


#91

Det var mange vakre kvinner på bildet som du delte med oss. :slight_smile:

De sosiale problemene som har oppstått skyldes etter min mening kapitalismen, utbytting, gammeldagse og autoritære religioner religioner med sterk sosial kontroll, politikere som ikke tar faresignalene på alvor og skyver skylden over på norske arbeidere, rasisme og ekstrem nasjonalisme.


#92

Melding ti de som er på vei til Sverige: I menneskekjøtt ligger ikke fettet marmorisret som i svinekjøtt. Men som perler


#93

Da “De Allierte” etter WWII kjempet om å få overta de dyktigste Nazistene, for å plassere dem i NASA og i Legemiddelindustrien for vitenskapelig forskning, raketter, atomvåpen og Gud vet hva - hvorfor var det ingen tyske kvinner som ble rekruttert, fra et land som var på Verdenstoppen innen Kunst, Kultur og Vitenskap?
Fantes det ingen kvalifiserte, eller var kvinner uønsket i USA´s fremtidige forskningsmiljøer?


#94

Virker som om denne syke debatten kun overlever på Galgenhumor.
Synd at det faktisk finnes mennesker som tar klimadebatten og løsninger som dette alvorlig.
Samtidig som barna våre indoktrineres gjennom skolegang og TV.:sunglasses:


#95

Apropos amerikansk rekruttering av tyske krigsforbrytere etter krigen:


#96

Helt uforglemmelig. Ikke merkelig at han var popuær blandt studentene. TY.:grinning:


#97

Hva med å forholde seg til dokumenterte fakta.
Her kommer en link, som kan være en god start på resten av våre liv.

Et liv uten påtvunget skyldfølelse for at 6 millioner ble påstått gasset i hjel i Hitlers leire.

Og, neste gang de hvite bussene drar sydover, kan vi trygt la barna være hjemme og la de gjøre noe mere samfunnsnyttig.
I debattfeltene, kan vi kreve, at dersom vi skal la Sionisteneskal få beholde sin frihet til å informere oss om Holocaust, krever vi samme frihet, til å si dem i mot!


#98

Hvis du er midt i en ressurskrevende krig, der behovet for sivil arbeidskraft til krigens forsyningsapparat er stort.
Hva ville Hitler gjort?

 1. Brukt verdifulle ressurser til å utrydde Jøder, Sigøynere og psykiske utviklingshemmende i leire?
 2. Bruke den produktive delen av disse folkegruppene til å bidra til krigens foryningslinjer?

Hvis alternativ to, ville ikke Hitler, i så fall, sørge for forhold som gjorde disse ressursene mest mulig produktive?

En ting er imidlertid helt sikkert, hadde Hitler levet i dag, hadde det ikke vært fengselstraff for å debattere hva som egentlig skjedde, når det gjelder 6 millioner gasset ihjel.

At Nordmenn ikke ganske enkelt snart er lei og sier: "Hvis dere, som representerer under 2% av Norges befolkning krever frihet til, nærmest daglig, å gi oss detaljer om Holocaust, krever vi, de resterende 98%, frihet til å si dere imot!:sunglasses:


#99

Stråmannsargumentasjon. Ingen seriøse historikere sier at 6 millioner ble gasset i hjel. Anslagene på antall drepte jøder under krigen, er ofte oppgitt fra 5,1 millioner til noe over 5,8 millioner (det siste rundes oppover til 6 millioner, som var et tidlig anslag, men som de fleste er enige om er i alle fall noe for høyt). Mange av dem døde naturligvis på andre måter enn ved gassing. I den tidlige fasen av krigen ble mange systematisk skutt og henrettet (masseskytinger), spesielt etter invasjonen av Sovjet. Mange døde også av sult, sykdom og mishandling i døds- og arbeidsleirene eller i andre former for krigshandlinger.

Poenget er at det var en systematisk forfølgelse av jøder (og andre grupper som nomadiske sigøynere og noen andre grupper, samt “euthanasiprogrammet” mot utviklingshemmede) og at jøder ble forfulgt og regelrett henrettet - eller tvunget til slavearbeid under forhold som få kunne overleve over lang tid - fordi de var jøder. Det var også perioder der svært mange ble regelrett henrettet på relativt kort tid.

Jødene er naturligvis heller ikke den eneste gruppen som har vært utsatt for folkemord. Det anslås vel at den amerikanske urbefolkningen ble redusert med opptil 90-95 prosent i løpet av 500 år etter den europeiske invasjonen (her spilte også sykdommer som europeerne bragte med seg en stor rolle, i tillegg at de ble ranet for ressurser, utsatt for slaveri, voldtekter og krigshandlinger). I den første runden av spansk kolonialisering, er anslaget at 8 millioner av den amerikanske urbefolkningen ble drept, noe som regnes som det første storskala folkemordet i vår tid.


#100

Enig at denne fornektingen av historien virker snodig. Babij Jar. 50 000 henrettet. Men de er ikke mangel paa folkemord. Mongolene var svaert effektive. Lenge foer Columbus


#101

Hva med historikeren som ble satt bak lås og slå i Østerrike som hevdet at ingen Jøder ble gasset i hjel?
Der lovverket gjorde det ulovlig å presentere fakta om Holocaust i eget forsvar?

Hva med å koke dette ned til ett enkelt spørsmål.
Basert på dine seriøse historiske kilder, hvor mange Jøder mener du ble gasset?.:sunglasses: