Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sven Lindqvist har skrivit färdigt


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/sven-lindqvist-har-skrivit-fardigt/

Av Lasse Diding. När Sven Lindqvist nu, 87 år gammal, skrivit färdigt, så hyllas han med rätta i samtliga större svenska tidningar. I DN, som han förblev trogen hela sitt skrivande liv, ger Stefan Jonsson ett insiktsfullt helhetsporträtt och vännerna meddelar uppskattande minnen. För sju år sedan då Sven fyllde 80 år fick han inte…