Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sveits lot seg presse av EU til å vedta strengere våpenlov

Skuffende og overraskende, skuffende fordi de lot seg presse, overraskende fordi det var et overveldende flertall for en strengere våpenlov. Bare Kanton Ticinos befolkning sto imot og aviste forslaget. (RT artikkel).
“Switzerland is facing the choice between changing its gun laws or falling out of Europe’s open-border system”. (DW artikkel).
Så Sveits ville altså ikke kunne være en del av EUs Schengen åpne grenser ferdsel hvis de ikke ville skjerpe sine våpenlover. EU viste til Paris-terroraksjonene for en tid tilbake, noe som synes irrelevant å vise til for et slikt krav ovenfor Sveits. Våpnene som ble brukt i Paris var militære kamprifler, og ble ikke kjøpt over disk i sveitsiske sportsbutikker.

Sveits er ikke medlem i EU, og sveitsere står ikke ved grensen og skyter innover EU land. Når det gjelder kriminalitet med skytevåpen i Sveits, sier statistikken kun 0,5 per 100 000 innbygger. Altså er en skjerping av våpenlovene i Sveits en løsning på et ikke eksisterende problem, og dessuten uansett et indre anliggende for Sveits, ikke EU.

Så er dette noe EU gjør for å presse Sveits inn i EU etter litt etter litt metoden? Hva blir det neste, hvis ikke Sveits innordner seg, skal sveitsiske landbruksprodukter stenges ute? Den globale storkapitalen liker ikke at befolkningene har private våpen. Med smartmålere, det kontantløse samfunn og forbud mot privat eie av våpen, er befolkningene maktesløse og forsvarsløse mot NWO, akkurat som de vil.