Nyheter MDTV Forum Om Doner

Svar på Steigans artikkel om koronakrisa

Rreligion-and-science-have-a-common-ancestor....

Brenne bibelen, koranen eller andre religiøse tekster er en del av ytringsfriheten, og denne rettigheten forsøker muslimene å ta fra oss med å reagere voldelig hver gang noen lager et lite bål, og angående islams agenda kan det være lurt å lytte når ex-muslimer snakker ut. Linker til et kort intervju med en frafallen muslim, del 1 er på 3 min og 30 sek, del 2 er på 6 min og del 3 på 1 min og 19 sek.

1 Like

Jepp. Viktig at man ikke tuller med islam. De kan jo bli lei seg

Ok, jeg biter på den. Det du sier er at bokbrenningen Hitler sto for var helt greit for det var jo bare ytringsfrihet han benyttet seg av.

Jeg er uenig. Bøker er ikke ment å bli brent. Selv ikke dårlige bøker slik som Rødhette og Ulven.

Religion er en menneskrett.
Å kalle folk for ignorante er ikke.
Article 12.

No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.

Nei, jeg sier ikke at Hitlers bok-brenning var greit, og det er flere grunner for dette.

  • Det var ikke sine egne bøker Hitler brant!
  • Den landsomfattende bok-brenningen ble dessuten gjennomført med tvang.
  • Den offentlige bok-brenningen var også en del av den nazistiske sensuren, dvs det motsatte av ytringsfrihet.

Artikkel 18 sier at “Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.

Dette med tankefrihet er svært viktig, og min samvittighet forteller at religion har blitt brukt for å dominere, skaffe seg fordeler og undertrykke vår tankefrihet.

Kristendommens innflytelse har gjennom historien fått grusomme konsekvenser for millioner av mennesker. Kjettere, jøder, vitenskapsfolk og hekser ble halshugget eller brent på bålet. Finnmark var visst det fylket i Norge der flest hekser (uskyldige kvinner) ble brent. Listen av kristendommens forbrytelser mot menneskeheten er uendelig lang. Kristendommen har idag mistet mye av sin makt, men en “ny religion” er i ferd å ta over der kristendommen måtte gi tapt, Islam er den “nye vinen” som våre herskere (kulturvenstre) kan dominere oss med.

1 Like

Du glemmer å liste Samer blant dem. Kanskje du ikke husker Samer eller kanskje du ikke husker integreringspolitikken.

Likevel er hele den ranten feil. Det er ikke kristendom som har forårsaket lidelse men mennesker som utnyttet makt i kristendommens navn da som også den dagen i dag blir gjort. Krigen mot Irak er ett godt eksempel. Bush sine taler lignet på Hitlers taler, som forresten også påberopte seg kristendom. Ethvert menneske kan påstå å tilhøre en hvilken som helst tilhørighet, det betyr ikke at de taler sant. Sannhetsvitne vises i handling, ikke i ord. Dersom folk som påberoper seg kristendom virkelig er det så vil de være mot krig, mot mord, mot voldtekt, mot tyvery, mot undertrykking og for naturlige rettigheter, som liv, trygghet, mat, vann, undervisning, helseomsorg, frihet.

Jeg er Kristen men benytter meg ikke av kirka. Altfor mange som påkaller seg selv å være Kristen forholder seg til hva prestene preker selv om presten skulle være falsk profet. Altfor mange går i kirka for å bli sett, ikke fordi de har genuin tro. Alftfor mange gidder ikke engang lese Bibelen ei heller forholder de seg til hva som står skrevet i den. Samtilige kirker mottok brev om hva de måtte gjøre for å berge Jesu kirka, intet av det blir gjort. Med andre ord, samtlige kirker har blitt korrupte og på grunn av det blir altfor mange ledet bort fra Jesu lære.

1 Like

Fortsettelse

Takket være Jesu lære vet jeg hvorfor vi er på jorda, hvem som styrer den og hvorfor Gud kommer til å ødelegge den.

Å brenne bibelen har ingenting å gjøre med ytringsfrihet. Det er bare en del av ødeleggelsen av Jesu kirke som innebærer å føre folk bort fra Gud og på side med Satan. Så, igjen, å brenne bibelen har intet å gjøre med ytringsfrihet.

Har du lagt merke til hvor mange kirker som blir ødelagt i det siste? Det blir ikke rapportert mye om det i mediene. Om det var synagoger ville det vært noe annet. Da ville mediene vært full av fordømmelse men siden det bare er kirker så er det ikke verdt å nevne. Landet der flest kirker har blitt ødelagt, i alle fall inntil nå, er Israel. Selv den der Jesus utførte mirakler har blitt ødelagt og ble skjendet med Hebraisk grafitti. Ingenting verdt å nevne, selvfølgelig, for å påpeke faktumet ville vært antisemittisme. Akkurat som faktumet at Kristene som uredd står på Kristen tro ender opp i fengsel eller arbeidsløs ikke blir snakket om for det er viktigere å forsvare perversiteten selv barn blir forledet til i mangfoldets og inkluderingens navn.

1 Like

Kjære Mari, siden du er (godt) inne på temaet: Er du en av de mange som samtaler med han du refererer til som din ‘gud’…?

(Såvidt jeg vet, er det enda INGEN som har vært i stand til å til å fremlegge bevis for eksistensen av sin ‘gud’. - Troen på en slik eksistens må på ingen måte forveksles med ‘bevis’ - noe de aller fleste ‘troende’ later til å mene.)

Men, som et menneske med et åpent sinn for alt jeg ikke vet, ville det være interessant å høre hva du har å anføre i forhold til å bevise at din ‘gud’ faktisk eksisterer, jeg ser ikke bort fra muligheten av at du vet noe jeg ikke gjør, inntil vidre, er mitt standpunkt at det overhodet ikke finnes grunnlag for å feste lit til noen religion, innbefattet den sprø arabiske ideologien som er ‘opphøyet’ til ‘‘religion’’ . . . .

Forresten, når vi først roter i ‘materien’: Har du noen peiling på hva ‘gud’ fikk tiden til å
gå med i de ufattelige eons før han fant det for godt å sette i gang ‘‘skapelsen’’???

BTW: Har du noen innsikt i denne påståtte typen’s slektstre/familiebakgrunn, eller kom ‘han’ bare plutselig som et ’POFFT!' - fra ‘intet’ . . .
Eller: har ‘han’ muligens skapt seg sjæl? . . . . :rofl:

insanity

1 Like

Interessant spørsmål. Bytt ut gud med big bang. Kan ikke se at de har noe svar

1 Like

Og etter massemedia ble oppfunnet, mistet religionen dette aspektet. Nå er det sosiale medier som må under kontrol, da “fremskrittet” er i ferd med å gjøre massemedia like irrelevant som som religionen.

henlo

1 Like

Hele din kommentar motsier din påstand. Som jeg har sagt før, om du noengang er genuint interessert vil jeg gjerne snakke med deg om det. Inntil da lar jeg deg være i fred.
Merkelig hvordan folk som tror på Gud respekterer deg og andre som mangler tro mens dere som ikke tror føler at dere er berettiget til å håne oss som har og mens dere gjør, hevder å ha

:wink:

Två personer skadades av stenkastning under lördagskvällens våldsamma upplopp i Ronneby i Blekinge. En av de skadade var polis, den andra var en civilperson. Nu berättar den skadade civilpersonen Naem Sufan för Sveriges Radio om vad som hände under upploppet, då upploppsmakarna ska ha försökt sätta eld på en kyrka.


Hard Line (Danish: Stram Kurs) is a far-right political party in Denmark founded in 2017 by Danish lawyer Rasmus Paludan. The party is almost exclusively associated with its founder and his anti-Islam activism and demonstrations.

Disse demonstrasjonene er en reaksjon mot at Stram Kurs’ partileder, Rasmus Paludan, ble nektet å holde en markering i Malmö om «islamiseringen i Norden». Der var det planlagt at en Koran innpakket i bacon skulle brennes, noe Paludan har gjort tidligere i Danmark.

1 Like

Kanskje litt off topic, men Einstein laga den matematiske formelen for gud: E=mc².
I følge relativitetsteorien oppnår du uendelige hastighet hvis du greier å akselerere hinsides lysets hastighet, slik at du bryter lysmuren.
Uendelig hastighet betyr at du kan være over alt samtidig, eller at alle steder blir ett sted, alt etter som du ser det.

Og det er vel slik gud defineres av de fleste troende? Som en immateriell, allestedsnærværende fremtoning. Hvordan det henger sammen, har Albert Einstein forklart.

Jeg forstår det sånn at du ikke tror på det hvis det ikke kan fremlegges bevis for det. Tror du det finnes følelser? Kjærlighet, hat eller frykt, f.eks.?

1 Like

Det ser ut til at ‘‘troen’’ sitter langt inne, veeeldig langt inne… Vel, det forandrer faktisk
ingen verdens ting. Det å ha et åpent og fordomsfritt sinn ser jeg som et definitivt must om man har til hensikt å oppdage og forstå mest mulig av det som foregår rundt en, derfor! . . . .

I f.m. personlige kommentarer [& meningsytringer] på allehånde nettfora (og ellers),
der individer i sin argumentasjon (for hva i svarteste det måtte dreie seg om), til stadighet kommer masende med henvisninger til det overnaturlige (les: magi) for å liksom ‘‘legitimere’’ nevnte argumentering, vel,… for å si det med Shania Twain:
‘‘That don’t impress me much’’ - i forhold til det å ‘overbevise’ . . . .

For meg blir det et nivå av mental robusthet som tangerer å skulle benytte seg av herr
Julenissen for å vise at man har noe å fare med, m.a.o.: Det havner over grensen til
det absurde . . . . Sorry to burst your pink bubble!

(Forøvrig, venter jeg [ikke med spesielt stor spenning] på evt. svar ang. det jeg stillte
spørsmål om…)

night sky atheist . . .

That was a very good vending Günter!.. - Maybe we can use that in another episode…?

Jau,... deee...

1 Like

Det har du nok ikke siden jeg ikke var i en. Men igjen kommer du med en kommentar som viser at du ikke er åpen men snever i synet.

Om du prøver å såre meg, tja lykke til for det skal mye til. Det merkelige med deg er at stort sett er du faktisk åpen men ikke når det gjelder tro. Det finnes ikke nysjerrighet eller åpenhet i deg når det gjelder det. Det får meg nesten til å anta at du er redd for å kunne oppdage at du tar feil. Igjen, det finnes ingen fordømmelse fra min side men flust fra din. Hva kommer det av? Har jeg gjort deg fortred eller har noen andre, noen som hevdet å være en troende? Eller er du redd for at når dagen for dom kommer at du skal bli møtt av din mangel på tro?

Uansett, ikke si at du er åpen mens du fordømmer folk som har tro for det er tydeligvis ikke sant. Jeg sier ikke dette for å såre deg eller i forsøk på å sette meg til doms over deg. Om du leser våre samtaler angående dette tema vil du se at det er mønster her. Jeg aksepterer deg mens du prøver å håne meg. Må jo si, dette begynner å bli morsomt nå. Så pass at jeg nevnte det for mannen min og vi smilte av det begge to.

Gjør hva du vil. Si hva du vil. Tenk hva du vil. Min tro er urokkelig :smile: :hugs: Ha en fin kveld. Snakkes igjen om dette neste gang temaet kommer opp :stuck_out_tongue_winking_eye:

Jeg skrev: Finnmark var visst det fylket i Norge der flest hekser (uskyldige kvinner) ble brent.
Uskyldige kvinner = uskyldige Samejenter (du får korrigere meg hvis jeg tar feil) :slightly_smiling_face:

1 Like

Ok, skal skaffe meg briller og elektronisk translatør for jeg og den gamle hjernen hoppet glatt over den. Beklager. Ja, det gjorde du og jeg burde ha tatt en god gammeldags 1+1= 2.
edit
Jeg er litt hårsår på Samisk identitet siden min egen familie gjør sitt beste for å late som vi ikke er Samisk. Min mor sa at selv om vi er indianere trenger ikke vi å leve som det eller forkynne vår identitet for verden. Selv er jeg fullstendig uenig i den holdningen og skrev et dikt om det.
Bra at du tok tak i den Johnny. Jeg lover bedring ved å følge mer nøye med hva du skriver istedenfor å legge hodet ditt på stabben når det er mitt som hører hjemme der :hugs:

2 Likes

Tøvkopp Mørk. Forklar for meg hvordan verdensbanken visste om covid-19 allerede i 2017. Den vil jeg gjerne ha forklaring på.