Nyheter MDTV Forum Om Doner

SV vil vingeklippe Erna Solbergs mulighet til å bli en egenrådig «korona-diktator»

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/sv-vil-vingeklippe-erna-solbergs-mulighet-til-a-bli-en-egenradig-korona-diktator/

I et nytt lovforslag vil SV begrense statsminister Erna Solbergs koronafullmakter, skriver Gunnar Stavrum i Nettavisen. Stavrum fortsetter: Nesten over natten bestemmer regjeringen at ingen får ha flere enn fem gjester hjemme i sin egen stue.De inngripende tiltakene skjer uten at Stortinget har noe det skal ha sagt, gjennom regjeringens fullmakter i smittevernloven. SV-representantene Audun…

4 Likes

Nei - det er det Wuhan-viruset som har gjort. Og det kommer til å ta mye mer-

1 Like

Regjeringen har ikke flertall på Stortinget. I så fall må hele Stortinget stilles for riksrett. Det hadde blitt litt av et skue.

Vi har hatt mye verre sykdommer enn dette i samfunnet vårt, uten slike tiltak. Disse tiltakene er hverken legitime eller nødvendige.

4 Likes

Så søtt da, vi har fått vår egen Hitler, vår egen super diktator, demokratier er lagt ned og erstattet med diktatur, unntakstilstand er innført, elementær frihet er utslettet og snart kommer folkemord og befolkningsreduksjon med DNA vaksinen.

Store deler av folket er hypnotisert til å være vettskremte høns som er livredde for noe som ikke eksisterer.

Anne Britt skal du ikke bry deg med, hun er kraftig sinnsforvirret sier hun og tror seriøst at et monstervirus fra Wuham innkalte til pressekonferanse og innførte de helseskadelige tiltakene. :smile: :joy: :rofl:

2 Likes

Jeg kjenner noen eksempler på det motsatte også. Legitimiteten i dagens tiltak, er bedre forankret i befolkningen, enn noen tiltak har vært noensinne tidligere.
Det kan virke som du tror at smittevern ble oppfunnet i 2020. Det ble den ikke! Som bonde, har jeg alltid måtte ta hensyn til slikt, og det ble veldig mye verre av de åpne grensene.
Men når det får konsekvenser for deg, er det plutselig et overgrep.

Dette har de visst allerede begynt med i bl.a. Canada. Er man f.eks. skeptisk til koronarestriksjoner (og har tilkjennegitt dette), risikerer man å bli oppsøkt hjemme og definert som “smittet”, hvorpå man arresteres og fraktes til nærmeste interneringsleir. Trolig er det også den veien det går her i Norge.

2 Likes

Vi slapp stort ikke inn i grisehuset eller fjøset på de gårdene vi plukket stein eller poteter. Ikke at lysten var så stor, men vi fikk beskjed.

2 Likes

Maktfordelingsprinsippet er en doktrine som innebærer at den makten i en stat deles mellom forskjellige myndigheter for at disse skal oppveie og utøve kontroll over hverandre.

Bra initiativ. Maktfordelingsprinsippet er viktig. Spesielt om eller når økonomien går i grøfta.

Også i krisetid må målet være normal lovbehandling, åpenhet og meningsbrytning:+1:

1 Like

Det er litt mer avslappet i kufjøs, men vi blir overvåket nøye. Mattilsynet har stor makt. Og så har vi en bråtta andre tilsyn. Alle med fullmakt til å “ta livet av oss”.

1 Like

Alvorlighetsgraden på viruset er ikke stor nok til å legitimere slike tiltak. Jeg er ikke blitt rammet av disse tiltakene, så der tar du feil.
Legitimitet i maktbruk ligger hos den som utøver makt, ikke hos de som blir utsatt for den. De lovene som nå blir satt til side er fundamentale for samfunnet vårt, det burde si seg selv at det ikke er legitimt å gjøre på grunn av en så minimal trussel som dette viruset.

3 Likes

Er det lov med slike tiltak om for mange blir alvorlig syke på en gang, så kapasiteten i helsevesent overskrides, selv om sykdommen ikke er veldig dødling om kapasiteten på sykehusene ikke overskrides?

I områder med høy befolkningstetthet kan tiltak være legitime, men ikke av det kaliberet vi ser nå. Såvidt meg bekjent har vi ikke vært i nærheten av kapasiteten på Norske sykehus. Hvis det er tilfellet i Frankrike, så er det nok kapasiteten det er noe feil med.
Når man ser det totalitære blomstre slik det gjør nå så må man handle, frykt må undertrykkes og kapasiteten til vold må skjerpes.

1 Like

Du syntes å ha et ambivalent forhold til globalister. Det ene øyeblikket er alt de sier løgn. Mens det i neste øyeblikk er de ditt sannhetsvitne.

" In September 2008, Macron left his job as an Inspector of Finances and took a position at Rothschild & Cie Banque.[36] Macron was inspired to leave the government due to the election of Nicolas Sarkozy to the presidency. He was originally offered the job by François Henrot. His first responsibility at Rothschild & Cie Banque was assisting with the acquisition of Cofidis by Crédit Mutuel Nord Europe.[37]
Macron formed a relationship with Alain Minc, a businessman on the supervisory board of Le Monde .[38]"

Globalistene og Merdia er utelatelsesløgnere og definisjonstriksere, og når det gjelder politikere, så vet de for det meste ikke hva de snakker om. Jeg tviler eksempelvis at Macron eller Solberg har tid til å sette seg inn i alt de vedtar.

Globalist er i hovedsak et skjellsord for å få “globalistene” til å slutte med globalisme, og om mange nok ser på Globalisme som noe negativt, så vil politikerne slutte med slik politikk i et ønske om å få eller for å beholde makten. Jeg tviler således at globalistene egentlig ser på seg selv som globalister, men heller som noen som er ute etter å skape rettferdighet, da de fleste er en helt i egen historie.

2 Likes

Du mener de ikke har satt seg inn i nedstengningen av samfunnet og dets konsekvenser? Snodig at de da er medlemmer av organisasjoner med øye for “revolusjonære” forandringer av samfunnet.

Forøvrig definerer “naturlovene” kun den fysiske verden. I den metafysiske er de ubrukelige. Som feks tid/rom eller stråling/partikler/bølger.

Det tviler jeg på at de har hatt tid til, annet enn helt overfladisk. Det er byråkratiet som skal samle inn slike opplysninger. Nesten ingen ser ut til å forstå at arbeidet hjemmefra som koronanedstengingene førte til, igjen vil føre til at de “økonomisk dynamiske og etnisk mangfoldige storbyene” som har blitt brukt som begrunnelse for innvandring, vil vise seg som et luftslott, når hvitsnippene ikke lengre behøver å bo og jobbe der.

Jeg tror ikke de forstår konsekvensene av dette heller.

2 Likes

Jeg er litt usikker på hva du mener med dette. Legitimering er en gjensidig prosess. Selv en dødsdømt kan mene at henrettelesen er legitim.

Må jeg få minne om at vi er medlem av EØS, på tross av at selv mange jurister mener at det er illegitimt. Bare for å sette et perspektiv. Trusselen er det heldigvis ikke opp til deg å vurdere.

H[per de er seriøse om å gjøre det. I Nederland blir diktaturet mer synlig for hver dag som går. Nå truer de å nekte behandle familiemedlemer behandling dersom man ikke vaksinerer seg. Det er direkte utpressing.

3 Likes

Å, så du synes ikke det er greit å bli presset til å ta en eksprimentell, genterapautisk vaksine som kanskje endrer ditt DNA for alltid? Hva er galt med deg, din gærne vaksinemotstander :smiley:

4 Likes