Nyheter MDTV Forum Om Doner

SV og bruken av det norske kraftoverskuddet

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/sv-og-bruken-av-det-norske-kraftoverskuddet/

Av Odd Handegård. Problemstillingene i oppslaget her på lørdag, er kommentert i Klassekampen 28. september 2020, bl.a. med intervjuer av et par SV-politikere, se vedlegget. Flere signaler fra lokale SVere kan tyde på at det blir kamp på SVs landsmøte om holdningen til vindkraft, og det er bra, men innslaget i KK viser at SV…

5 Likes

Det er selvsagt riktig at gass som ikke brukes på sokkelen i gassturbiner for å lage strøm i stedet eksporteres til EU til andre formål, det være seg i kraftproduksjon, til oppvarming eller industrielle prosesser.
Jeg er helt enig i at det å erstatte gassturbinene med landbasert kraft ikke har noe med klimatiltak å gjøre, men ha i mente at det finnes 3 hovedtyper av gasskraftverk:

  1. Rene gassturbiner som driver en generator og hvor de varme avgassene ikke utnyttes. Det er slike som brukes på plattformene fordi de tar lite plass og ikke er for tunge samt enklere vedlikehold.
  2. Kombikraftverk med gassturbiner OG dampturbiner som utnytter de varme avgassene fra gassturbinene til å øke effektiviteten.
  3. Ulike kombinasjoner med kraft- og varmeproduksjon (varmt vann) særlig i fjernvarmeverk, eller for å produsere både strøm og varme/damp i industrielle prosesser.

Det er udiskutabelt at den gassen man sparer på plattformene og som sendes i land vil utnyttes bedre der. En moderne gassturbin utnytter bare ca. 30% av energien i gassen (effektivitetsgrad) mens kombikraftverk kan utnytte 50-60%. Brukt i fjernvarmeverk kan effektivitetsgraden i noen tilfeller komme enda høyere. MEN: All gassen vil likevel til syvende og sist brukes og slippe ut CO2 i begge tilfeller. Det er bare tidshorisonten som blir ulik, og den nytten man får ut av gassens energiinnhold.

Spørsmålet er likevel hvor fornuftig elektrifisering av sokkelen vil være. Jeg har ikke noe fasitsvar på det. Jeg vil tro at for et nytt felt som Johan Sverdrup som skal produsere i 40-50 år framover kan det være fornuftig og ditto motsatt for eldre felt som ligger langt fra land. Spørsmålet er også om kablene som legges f.eks kan brukes i framtidige vindkraftverk til havs i et nettverk, gjerne med gamle plattformer som driftssentraler/bindeledd.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.