Nyheter MDTV Forum Om Doner

Surrealistisk: Gunhild Stordalen får lederjobb i FN-toppmøte

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/surrealistisk-gunhild-stordalen-far-lederjobb-i-fn-toppmote/

Gunhild Stordalen blir en av fem temasjefer når FN avholder toppmøte om mat og bærekraft i 2021, skriver E24. Stordalens kommentar er at dette er litt surrealistisk. Det er en kommentar vi kan slutte oss til, om enn på en annen måte enn det hun ønsker å formidle. Gunhild Stordalen og hennes EAT Foundation har…

4 Likes

Jeg vil også knulle meg til topps!

“Inkludering og mangfold er ikke et solidaritetsprosjekt, men et menneskesyn man selv vokser på. Et menneskesyn som mange opplever som en forutsetning for å være relevant i vår tid, fordi alternativet er konflikt, gruppetenkning, nedlatende holdninger og en rekke andre fordomsfulle holdninger de fleste i dag ikke ønsker å representere – og ikke ønsker å ha som organisasjonspremiss”.
“Da vil de vite at inkludering og mangfold ikke er noe man tar avstand fra, men at et mangfoldig fellesskap skaper gode diskusjoner, utvikler spennende sosiale og kollegiale miljøer, fremmer innovasjon og høyner verdiskaping”.


Kortreist, bærekraftig og sunt er vel ikke det jeg først tenkte på når partnerlista kom opp. Må si at jeg bare skummet den, men et par navn lyser jo imot.

Vil hun få gjennomslag (som Hauge fra Bellona) eller bli med i klubben som søker makt(klatremus)?

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.