Nyheter MDTV Forum Om Doner

Supertrålerne, krigsskip mot livet i havet


#1

Disse havgående store supertrålerne, over hundre meter lange, med kapasitet på over 1000 tonn fisk, kan ikke bare fange, men prosessere og fryse fisk, og har bunkersoljekapasitet til å krysse hav. Deres avanserte sonar radarer gjør at fiskestimene ikke har noen sjanse til å komme unna, kastene med trålposene som kan ha åpning tilsvarende to mål (!) og være 600 meter lange gjør at de fleste kastene fanger all fisken i en stim.

image

Når de har fisket en sektor tom for fisk, kan disse monstertrålerne bare krysse havet og overfiske en sektor på andre siden, havgående som de er. Profitten er enorm, og med liten risiko for å bli tatt for overskridelser av kvoter, for liten maskevidde, utryddelse og ødeleggelse av bunnfisk og av havbunn, eller for å ha trålet i farvann med utryddings-truede arter.

Hvordan kan det gis tillatelse til bygging av disse monstertrålerne, når det er dokumentert at matfisk-populasjonene er overbeskattet? Når fiskerederiet har fått mange millioner i lån til skipet, må neste trålkast betale neste avdrag, og vil fiske ulovlig hvis de må. Supertrålernes støvsuging av farvann ødelegger for lokale fiskere langs kystene som er avhengig av daglig fiske som eneste næring.
image

Fiskekvotene fastsettes av fiskeriministere som kan bestikkes, og næringen omsetter for milliarder, og har ubegrenset kapital for det. Marinbiologer som advarer blir overhørt i MSM. Vi har ikke så mye en klimakrise som en økologisk krise, og mammuten i rommet er rovdyrkapitalismen.


#2

Som nå vår kjære Stoltenberg sa. Omtrent… “Nå har prøvd å låte de frie markedskreftene styre. Det gikk ikke så bra. Neste gang så må vi prøve noe annet…” Siv ble hysterisk men høyrelederen ved det tidspunktet skjønte poenget… Klassiker!