Nyheter MDTV Forum Om Doner

Sulten i verden øker for tredje år på rad


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/sulten-i-verden-oker-for-tredje-ar-pa-rad/

Antallet sultende og underernærte mennesker i verden øker for tredje år på rad heter det i den siste rapporten fra FNs matvareprogram. Etter et tiår med framgang har trenden tydeligvis snudd. Hvert niende menneske på jorda har nå ikke nok å spise. Blant FNs utviklingsmål for 2030 er å utrydde sult. Lenge så det ut…


#2

Og sannsynligheten for det er null, da ingen oppegående arbeider vil stole på en gjeng virkelighetsbenektere og utelatelsesløgnere så denne ordnet kapitalismen fint.

Om noen klarer å bli kvitt kapitalismen så er det oss, da vi har null problem med å ta penga fra de som tjente på et forsøk på folkemord av eget folk.

Det absolutt dummeste noen kan gjøre om de ønsker å bli kvitt kapitalismen, er å høre på sosialister som har levd fett i et kapitalistisk samfunn med å foreslå så idiotisk politikk at ingen støtter dem.

Det sosialister i Norge som mener den norske arbeiderklassen er et arbeideraristokrati, og de andre sosialistene lar de få mene dette uten å arrestere dem, og så tror de fremdeles at arbeiderklassen vil stemme på dem, fordi???


#3

Dette kan vel ikke være riktig. Såvidt jeg husker ble det eksportert fisk/laks/sjømat for nærmere 100 milliarder det året.


#4

Mulig at 2015 er et slags vippepunkt.
Vi kan bla se at migrasjonen i verden fra fattige til rike land har økt kraftig i de senere år (også før 2015). Man opplever nå økt migrasjon både til USA og Europa. Dette kan ha sammenheng med at det skjer en form for økonomisk utarming i mange fattige land, noe som kan ha flere årsaker.

Jeg har sjekket historikk for oljeprisen:
Oljeprisen lå på rundt 110 dollar i litt over tre år fra 2011. Og i 2011 fikk vi den arabiske våren. I år 2014 fallt oljeprisen og nådde bunnen i begynnelsen av 2016 med lave oljepriser ned mot 30 dollar. Slike lave oljepriser stimulerte verdensøkonomien. Men deretter har oljeprisen igjen økt. Veldig mye av bøndenes utgifter er knyttet opp til prisen på fossil energi (direkte og indirekte). En råtten og liten robust verdensorden kan ha problemer med å klare å håndtere slikt som økte oljepriser og energipriser samtidig som feks verden sliter med stor gjeld og oppbrukte sparepenger/reserver. (Men oljeprisen er ikke nødvendigvis den eneste årsaken til det som nå skjer).

Det advares for tiden mot resesjon og økonomisk krise i de rike land. Den økonomiske vekst i Kina avtar for tiden, og Kina er på mange måter selve vekstmotoren i verdensøkonomien. Det er helt naturlig at den økonomiske vekst i Kina avtar når levestandarden og produksjonen (BNP) i landet øker. Men det kan samtidig føre til såkalt overakkumulasjon (oversparing) av profitt i verdensøkonomien ved at antall lønnsomme investeringsmuligheter totalt sett reduseres. Vi har nå kanskje en stor økonomisk krise under utvikling i verden og den beveger seg gradvis fra fattige land til rike land.


#5

Nå er oljefondet bundet opp i dollarsystemet, men en ting som en del av oljepengene skulle vært brukt til, er å gjøre Norge selvforsynt med mat så langt det er mulig. Blir det uår med matproduksjonen i verden, vil befolkningene på kontinentet ikke la matvaretransport til Norge passere, de må ha maten selv. Jordvarme kunne stått for mye av oppvarmingen av store drivhus for eksempel, og hjulpet på selvforsyningsgraden.

FN er en organisasjon som er grunnlagt og drevet av den globale storkapitalen nettopp for å ivareta deres interesser, de legger til rette for at korporasjonene skal ta over kontrollen over all matvareproduksjon og ha kontroll over drikkevannet.

Vestens favorittmat er dessverre ferdigmat, som inneholder for mye raffinerte karbohydrater som sukker, for mye salt, for mye feil fett og tilsetninger som aspartam etc som er helseskadelig. Til glede for Big Pharma som sitter ved samme bordet som Big Food, Feilernæringen gir Big Pharma hvert år mange hundre milliarder dollar i inntekter på medisiner for høyt blodtrykk, andre hjerte og karsykdommer og diabetes og andre sykdommer relatert til feilærnæring.

Spekulasjon i mat er det ikke bare de fire største agrobusiness-selskapene som har gjort i lange tider, mat er et spekulasjonsobjekt for kapitalforvaltningsselskapene også. Det har blitt lagt til rette også ved at børsen for basisvarer tillater at feks en kornavling kan kjøpes og selges flere ganger før det er sådd. Den fiktive prisen som oppnår av børshandlerne, gir prisen på det fysisk tilgjengelige kornet.

Hvor mye mat som finnes og den egentlige prisen blir det derfor vanskelig å finne ut av. Goldman Sachs kjøpte opp mange tusen tonn med ris og la det på bevoktede lagre, og solgte ikke før prisen var høyest under sultkatastrofen i Asia. Goldman sachs fikk bare noe som kan kalles en “reprimande” i (storkapitalens) MSM for dette, og ingen reguleringer eller forbud mot spekulasjon i mat ble som ventet gjort.

Etterhvert som den globale storkapitalens sosialdarwinistiske nyliberale markedsliberalisme blir implementert, overføres enorme summer fra lavere sosiale lag til overklassen, og sult og elendighet følger naturlig nok denne politikken som en skygge som vi ser feks i Storbritannia.


#6

Men at fly og smart-telefon har blitt tilgjengelig i den fattige verden, har ingen ting med saken å gjøre?

Problemet er at alle har sin forklaring som de ønsker skal være sann, og venstresida mener alt er “utbyttingas feil”, så det blir forklaringen hele tiden.


#7

https://www.landbruk.no/internasjonalt/i-dag-er-norge-helt-avhengig-av-importert-mat/


#8

Spørsmålet er om det er en faktafeil i det artiklen hevder. Artiklens hovedbudskap er trolig riktig og svært nedslående.


#9

Om du kontrollerer energi-forsyningen, kontrollerer du nasjoner, om du kontrollerer matforsyningen, kontrollerer du befolkningen - fritt etter Kissinger.

Det er en grunn for at korn-lagrene ble avviklet. De er ikke idioter- det er det vi som er.