Nyheter MDTV Forum Om Doner

Styringsdokument for norsk imperialisme

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/07/styringsdokument-for-norsk-imperialisme/

Det er få offentlige dokumenter som har spilt og spiller en så viktig rolle som Stortingsmelding 15 (2008–2009). Den har tittelen Interesser, ansvar og muligheter Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk, og er sannsynligvis det viktigste programdokumentet den rødgrønne regjeringa til Jens Stoltenberg etterlot seg. Dette er globaliseringsdokumentet framfor noe i nyere norsk utenrikspolitikk. Første kapittel har…

6 Likes

Vasallstat, ikke imperialiststat.
Det kan ut fra denne og andre artikler se ut som om at Steigan tror at Norge er en selvstendig stat, som legger opp strategi etter egne interesser.
Det stemmer ikke, å inngå en allianse krever at partene som inngår den har et noenlunde likt styrkeforhold. Hvis ikke er det ikke en allianse, men heller et hersker/tjener forhold.
Slik er det for Norges del, styrkeforholdet mellom oss og de som Steigan mener at vi har allianser med er så skjevt at det ikke kan omtales som en allianse.
Norge bærer alle kjente preg av å være en vasallstat.

En vasallstat omtales som enhver stat som har gjensidige plikter ovenfor en overlegen stat eller et imperium. Pliktene omfatter ofte millitær støtte i bytte mot diverse privilegier. Pliktene omfatter også av og til å betale tributt.

Definisjonen ovenfor beskriver Norge i et nøtteskall. Vi bærer også andre kjente tegn som foreksempel fremmede millitære styrker på egen jord.
Kan det bli verre enn dette?
Ja det kan det, å være en koloni er enda mer patetisk enn å være en vasallstat.
Da har den fremmede maktstrukturen full kontroll over ressurser og landområder i Norge. Norge viser tegn på en sped begynnelse av noe slikt, blant annet gjennom den sinnsyke utbyggingen av vindkraft i landet.
Så for all del, fortsett å avse nasjonalisme som noe forferdelige greier som ingen land eller mennesker bør drive med.
Fortsett å se andre verdenskrig som noe som skjedde pågrunn av nasjonalisme, når det egentlig var pågrunn av imperalisme.
Da kan Norge forsvinne helt som en egen stat med et eget folk, og bare kunne leses om i historiebøker slik som mange stater før oss.

3 Likes

Ikke en bananrepublikk. Et oljemonarki

Lydrike. Norge er et lydrike for globohomoimperiet USA.

1 Like

Politisk koloni, mediakoloni og kulturell koloni.
Nordmenn har blitt like dumme som amerikanarane.
Og økonomisk og finansiell koloni!
Militært 100% integrert.

1 Like

Norge og NATO ryddet veien for at slavehandel med svarte slaver igjen ble mulig i Libya.

Her må det legges til at også Sverige og Den Arabiske Liga deltok i operasjonen, som var et svar på FNs sikkerhetsråds resolusjon 1973. Resolusjonen “oppfordret medlemsland til å delta i militære operasjoner mot den libyske regjeringen som, ifølge sikkerhetsrådet utøver «forbrytelser mot menneskeheten» med sine angrep mot sivile” (sitat Wikipedia). Fem land, bla. Kina, Russland og Tyskland hadde innvendinger og avstod fra å stemme, men benyttet ikke vetorett. Intervensjonen ble også støttet av Den afrikanske unionen og Organisasjonen for islamske stater.

https://no.wikipedia.org/wiki/FNs_sikkerhetsråds_resolusjon_1973

1 Like

Det må legges til at regimeendring aldri var en del av resolusjonen, ei heller bombing av sivile mål og kritisk infrastruktur som vanntilførsel. Det er krigsforbrytelser.

2 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.