Nyheter MDTV Forum Om Doner

Strømsjokket

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/12/stromsjokket/

Av Pierre Lévy. Igjen hindrer nyliberale EU-direktiver til og med små forbedringer for innbyggerne i medlemsstatene. Med tanke på omfanget og seigheten til bevegelsen De gule vestene, måtte Macron gi litt etter. Men han vil ikke være i stand til å opprettholde sin egen erklæring om at han skal fryse energiprisene. De hellige markedslovene er…

3 Likes