Nyheter MDTV Forum Om Doner

Streik i verdens største saltgruve – barrikader mot streikebrytere

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/07/streik-i-verdens-storste-saltgruve-barrikader-mot-streikebrytere/

Fra den svenske avisa Proletären: 348 gruvarbetare i Goderich, Kanada, strejkar mot företaget Compass Minerals mot försämringar i arbetstider och löneförmåner. Gruvarbetarna byggde förra veckan barrikader för att hindra strejkbrytare från att ta sig in i saltgruvan. Gruvarbetarna i världen största saltgruva, i kanadensiska Goderich, Ontario, har sedan den 27 april strejkat mot gruvbolaget Compass…

2 Likes