Nyheter MDTV Forum Om Doner

Straff uten faglig grunnlag: Overtro og kvakksalveri

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/straff-uten-faglig-grunnlag-overtro-og-kvakksalveri/

Ny forskning om masker og koronavirus. Av Tanja Barth, Professor, Universitetet i Bergen. En dansk forskergruppe ved Københavns Universitet har nå publisert resultater fra en stor undersøkelse av effekten av å bruke maske for å begrense koronasmitte. 6024 personer ble delt i to grupper ved tilfeldig utvalg, og den ene halvparten skulle bruke masker i…

7 Likes

Alle tiltakene mot Kina influensaen er gjort på ulovlig grunnlag. C0vid_19 har ikke på noe tidspunkt tilfredstilt kravene til alvorlighetsgrad som er nedfellt i smittevernloven. Det man burde gjøre i Norge og i resten av verden er å gå til søksmål mot myndighetene og få prøvd det i retten. Det har blitt gjort tidligere i forbindelse med svine influensaen i USA og de vant og fikk stoppet galskapen den gangen før de klarte å skape samme panikken som vi har nå…

12.000 medisinske experter har allerede skrevet under på gbdeclaration(.)org som er et internasjonalt opprop mot Kina influensa hysteriet.

Uavhenging forskning og offentlig tilgjengelig statistikk viser at Kina influensaen ikke er noe mer farlig enn vanlig influensa untatt for de aller eldste og noen med spesielle sykdomer. I Norge, Sverige og Danmark så dør flere av influensa enn korona og gjennomsnitts alderen på de som dør “av” korona er 85år, dette er høyere enn gjennomsnittlig levealder. I praksis så betyr det at stor del av de som offisielt dør av korona egentlig dør av alderdom MENS de har korona. Ifølge medisinske eksperter så har allerede 25% av befolkningen delvis immunitet mot corona etter å ha vert i kontakt med andre koronavirus som f.eks vanlig forkjølelse (de løy med andre ord da de påstå nedstenging var nødvendig grunnet ingen hadde immunitet). Man kunne pisket opp stemningen og skapt akkurat samme hysteriet og panikken hvis man hadde slått opp hvert eneste influensa dødsfall stort opp i media slike de har gjort med korona…

Folk har begynt å våkne opp og protestere nå over hele verden, folk tror ikke på løgnene som blir presentert om korona lenger i media.
Hvis ikke myndighetene i hele verden letter på korona tiltakene så kommer det til å bli en 3 verdenskrig med folket mot myndighetene…

3 Likes

Dersom lødigheten i dette innlegget står i stil med spådommen i siste setning, så har jeg mine store tvil om seriøsiteten og kunnskapsnivået til skribenten.

Du har altså større kunnskap om dette enn professor Tanja Barth, kanskje du kan fortelle litt om din vitenskapelige eller medisinske utdannelse? :slight_smile:

2 Likes

Hvor har du gjort av ytringsfriheten og retten til fri meningsdannelse?
Det ville være snodig om bare leger skulle kunne uttale seg om sykdom.
Hva har du selv å fare med, forresten?

  1. Jeg har ikke stjålet ytringsfriheten, spør heller den globale eliten.
  2. Du har altså ingen peiling på medisin, og da forstår jeg ikke hvorfor du sår tvil om seriøsiteten og kunnskapsnivået til professor Tanja Barth.
  3. Jeg har ingen medisinsk utdannelse, ingen dyp kunnskap om virus/smittevern, derfor må jeg forholde meg til det ekspertene sier. Men jeg ser at nedstenginga av Norge forårsaker store skader på økonomien og stiller oss lagelig til for hugg!

Mener du faktisk at ytringsfriheten er stjålet? Da er det jo nesten som valget i USA. Fælt.
Ellers ser jeg at du heller ikke er medisiner-utdannet, så da er vi vel nærmest på like fot der.
Hvorfor krangler du da?
Ja, det er jo fælt med all denne nedstenginga. Bedre å la folk sjøldaue, så blir det så mye mer på oss, ikke sant, du?

Slapp av. Blunders er et troll. Du kommer ikke lenger enn dette.

1 Like

Hvilke krav tenker du på her?
Jeg skummet igjennom smittevernloven og synes igrunnen den mangler spesifikke krav.

En formulering som går igjen er imidlertid " allmennfarlig smittsom sykdom", og man kan kanskje spørre seg om Covid kvalifiserer til den beskrivelsen. all den tid dødeligheten virker være svært lav for folk utenfor risikogruppene (og lav for alle under 70 i følge noen studier), medianalderen for Covid-relaterte dødsfall i Norge er 84 år og de fleste døde hadde underliggende sykdom(mer) og FHIs antagelser om hvor mange som har vært smittet sett i forhold til døde av eller med Covid gir en dødelighet på 3 promille (og da regner de vel ikke med blant “smittede” alle som ev har en immunitet fra før pga andre Coronavirus?).

Men jeg kan ikke se at smittevernloven stiller noen klare krav om hvor høy dødelighet en sykdom skal ha før den er “allmennfarlig”, eller?

Uavhengig forskning og offentlig tilgjengelig statisikk viser at c0rona er ikke verre enn en litt over gjennomsnits ille vanlig influensa epidemi. Vi stenger ikke ned hele verden hver gang vi får vanlig influensa spredning… Den såkale pandemien er i realiteten hysteri skapt av all propagandaen og løgnene i media. Over hele veren har de blitt tatt i å lyve, ta tall ut av sammenhengen, overdrive, komme med halvsannheter og drive med lavkvaliltets propaganda i så stor grad at store deler av befolkningen i verden har mistet all tillit til det som blir sagt i media.

2 Likes

Netop John Hansen,

I aftes saa jeg et rigtig godt indlaeg fra Canadiske Polly om netop masker og ikke mindst, det psykologiske pres paa mennesker… Presset som kan énde i faengslinger óg andre horrible afstrafninger… Straf for straffens skyld

Kig www.amazingpolly.net óg sé video nr 2: “This is too important”

Jeg er 100% Enig med Polly for, hvis dette ikke bliver stoppet omgaaende, hvad er dá det naeste vi skal tvinges til I denne, “The Great reset” / “den endelige loesning” :sleepy:??

Hvad Jeres nábó Danmark angaar, dá saa jeg lige at de Danske “ledere” nú skal laere “ydmyghed”, hvilket desvaerre faar mig til at huske mine gamle landsmaend naar deres offentlige/stats lige “ledere” har udtalt, at “naar bare man er flink” - saa gaar nemlig alt fra dem - inklusive det horrible/ondskabsfulde slaveri Danskerné er berygtede for. - citat fra en af deres slave omraader: “Danskerné smiler et Amerikaniseret smil og, saa banker de dig” citat slut. Jeps eller, tvinger dig til at baere maske, arbejde uden betaling etc etc…

Maskerné er jo netop SLAVERI óg, det er slaveri af os alle, helt som forudset af en person fra Vest Indien (ikke overraskende) for faa aar siden… Maaske en stór del af Vest Inderne - óg nogle af vi der ikke laengere bor der - netop kender Danskernés “flink-hed” til hudloeshed…

1 Like

Og de venstretroende på gulvet, da eliten ikke har gjort dette alene.

Du kan godt mene at “eliten” kontrollerer disse, men det er ikke hva ungdommen opplever, da de opplever selverklærte progressive som bruker et hvert triks til å stilnet de “reaksjonære” stemmene.

Vi stenger ikke ned verden hver gang vi får en vanlig influesa epidemi, c0rona er ikke værre en litt over middels vanlig influensa ifølge offentlig tilgjengelig statistik.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.