Nyheter MDTV Forum Om Doner

Stortingsmeldinga om vindkraft – innrømmelse uten konsekvenser

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/06/stortingsmeldinga-om-vindkraft-innrommelse-uten-konsekvenser/

Av Svein Lund og Ragnhild Sandøy. I Stortingsmelding 28 «Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen» som kom 19.06.2020, innrømmer Olje- og energidepartementet langt på veg at konsesjonsprosessene har vært uforsvarlige, både generelt og spesielt i forhold til reindrifta. Dette bekrefter mye av funna som kom fram i rapporten «Vindkraft eller reindrift?» som ble publisert…

4 Likes

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.