Nyheter MDTV Forum Om Doner

Storstreik blant lærere i Kroatia ga resultater

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/storstreik-blant-laerere-i-kroatia-ga-resultater/

Tusenvis av lærere har vært i streik i Kroatia i over en måned. De krever økt lønn og forbedrede arbeidsforhold i skoler og høyskoler, samt bedre fasiliteter i skolene. Lærerstreiken er den største arbeidskonflikten i Kroatia siden statens oppsto etter oppløsninge av Jugoslavia for snart 30 år siden, skriver WSWS.Streiken ble avsluttet 4. desember 2019.…

2 Likes