Nyheter MDTV Forum Om Doner

Største streik i Frankrike på mange tiår

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/storste-streik-i-frankrike-pa-mange-tiar/

Fransk fagbevegelse har gjort 5. desember 2019 til sin store streikedag. Arbeidere og funksjonærer over hele landet er forbannet på Emmanuel Macrons «pensjonsreform» og prøver å stoppe den gjennom å streike så det merkes. To av tre franskmenn (66%) støtter streiken og fagforeninger for svært forskjellige yrker stiller seg bak den. Det aller mest merkbare…

5 Likes

Le roi de France a perdu la tête. Han er så desperate til å legge sitt stempel på landet at han gladelig ødelegger det.

2 Likes

Legg nå merke til at dess verre forholdene utvikler seg innen EU,dess travlere har debattredaksjonen i Klassekampen med å trykke innlegg som anbefaler norsk medlemskap i EU - som i dag.
Det som skjer i dag på den Svarte Torsdagen i Frankrike er jo knapt til å begripe og fører tankene hen til Sarkozys tale til det franske diplomatiske korpset,en lukket forsamling. Da som nå.
Voltaire net fikk tak i talen og den ligger i arkivet der.
Sarkozy sa følgende: Hvis ikke Frankrike klarer å nykolonisere sine gamle kolonier i Arabia og Afrika,vil Frankrike gå mot et økonomisk sammenbrudd. Det finnes ingen annen vei.
Det er der Macron befinner seg nå. Som Bashar al-Assad har redegjort for: av de europeiske statene som har vært agressive i Syriakrigen,kommer Frankrike i en særklasse.
Og nå har de utvidet sine koloniseringsambisjoner til Mali og Niger som er rike på strategiske mineraler så som lithium og gull,etc
I og med at Frankrike leverer våpen til PKK-YPG og har gjort det lenge,befinner Frankrike seg i en stedfortrederkrig med Nato-Tyrkia. Mens nabo Tyskland håper på å utvikle Tyrkia til en kommende alliansepartner for Europahæren.
Middelklassen i Norge setter nå sine håp til den fredsskapende EU-hæren.

3 Likes

Da får en håpe at den norske funksjonærklassen og norsk middelklasse forøvrig får med seg dette, og innser at neo-liberal markedsøkonomi og globalisering med EØS/EU også rammer dem, ikke bare arbeider-klassen og svake grupper, og med det forstår at vi må ut av EØS/EU og si nei til overnasjonale avtaler.

De som vil implementere neo-liberal markedsøkonomi har de samme ord-smedene uansett land når de skal ufarliggjøre avviklingen av velferdsstaten ser det ut til. Ord som “restrukturering”, “reformering”, “modernisering”, brukes også av våre politikere har vi sett. Demontering av velferdsstaten er ett av oppdragene politikerne har for den globale storkapitalen de representerer.

Det er spesielt tydelig i de landene som har vært medlem av EU lengst, forskjellene blir større og større år for år, utelukkende på grunn av politiske beslutninger diktert av storkapitalen i kulissene. Enorme summer overføres fra lavere samfunnslag til overklassen.

2 Likes

Det var på tide. De skulle ha satt på seg gule vester, for et år siden. Nå venter vi på politi-streiken.