Nyheter MDTV Forum Om Doner

Største blackout for Facebook noen gang


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/03/storste-blackout-for-facebook-noen-gang/

Brukere av det sosiale nettverket Facebook har i et halvt døgn opplevd at det har vært vanskelig eller umulig å legge ut artikler, bilder, oppdateringer eller hva det nå måtte være. De sosiale mediene Instagram og WhatsApp har opplevd de samme problemene. En del av oss som publiserer systemkritiske artikler på Facebook har allerede i…


#2

The problem with regulating ‘hatespeech’ - it’s very simple; “Who defines hate?” – An answer to that is - over any reasonable period of time, excactly the people you least wants to define ‘hate’!

— Jeremy au Barca

facebook4


#3

Skråblikk på mulighet for fortjeneste via bøtlegging :
Med overvåking ansiktskjenkjennelse, 5G koblet til artificial intelligence, big data og analyse og sensurprogram som høster og harver på sosiale medier, og ved å utvikle og bruke statlig sosial kreditt system som i Kina, der man belønnes og straffes, , blir det kanskje mulig å "gradually eliminate from lifes arena, som noen av "verdens-tjenerne " uttrykker det, ( hvis man legger et sosialt kreditt system til grunn, med ikke den verste tolkningen , men likevel ille nok pga et hierarkisk system som belønner de på toppen med goder, og fratar privilegier etter kriterier som favoriserer systemet.)

Via poengutregnings systemet,som utvikles og prøves ut i Kina, der man nektes å få kjøpt billetter til reiser, eller hvis man forestiller seg at " frigjordte individualister " nektes tilgang til høyere utdanningsinstitusjoner, som kanhende heller blir reservert for dem som "tilpasser seg " til beste for alle som skal med, får man de veltilpassede på toppen, og systemet reproduserer seg selv.

Eller om man tenker seg at hensikten er forretningsmessig , der trekk i lønn eller trygd, med ren bøtelegging til inntekt for the allseing eye, for et overtramp der bare fantasien setter grenser for definisjon av verbale anstøteligheter i et retthaversk system.

Der kan man tenke seg at en person i å skrive noe mot statsapparatet som kan vrenges i passende vridning, i et regime der pragmatiske psykopater skårer høyest på skalaen.

Dessuten, om forretningen med belønne og straffe systemet som er tilpasset og testet ut på hunder og apekatter, går dårlig, vil rammene for definisjonen av hva hate-speech er , kunne utvides til versjoner som går prinsessen på erten en høy gang i ømfintlighet.

Kafkametoder kan også frembringe normal vrede som omdefineres som fiendtlige holdninger, og man kan tenke seg muligheten av at dette kan bøtlegges ved å provosere fram inntektsbringende forbudte reaksjoner .

“If you can feel that staying human is worth while, even when it can’t have any result whatever, you’ve beaten them.”
― George Orwell, 1984


#4

  • Stikkord: ‘Pandemi’ . . . . . .