Nyheter MDTV Forum Om Doner

Stormannsgale tanker om å styre jordas klima

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/02/stormannsgale-tanker-om-a-styre-jordas-klima/

Forskere ved Harvard University har publisert en rapport der de foreslår å sprøyte sulfatpartikler ut i atmosfæren fra fly i 20.000 meters høyde – angivelig for å hindre global oppvarming. Det har lenge vært påstått at slikt som dette allerede gjøres. La nå den diskusjonen ligge. Her er et forskerteam som foreslår at det skal…

3 Likes

Jag håller helt med om artiklens slutsatser, men argumentet att “meteorologene klarer jo ikke en gang å gi et pålitelig tidagersvarsel for et lite område” är ICKE relevant sammanhanget". Osäkerheten beror av andra faktorer, se vidare min artikel https://www.lindelof.nu/vilda-ideer-om-att-fixa-klimatet/

Hva vil dette koste? Hva koster fornybar satsningen? Astoniomiske beløp. Hva er fordelene med varmere klima og mer CO2? Slike spørsmål besvares ikke. En ser ikke på alle fordeler og ulemper ved slike løsninger. Hvilket klima skal vi egentlig ha? 1880 når bunnen ble nådd etter en liten istid? Neppe. De fleste steder er et varmere klima bare positivt. Nå regner det f.eks. mer i Sahara for noen tiår siden, er det negativt? Det vil regne enda mer om det blir varmere. En gang var det savanner der. Andre steder blir tørrere og det er gjerne ikke postivt. Klima er komplisert. Geoengineering har vi all grunn til å frykte. Moskva gjør dette for å fjerne skyene 1. mai. Det koster 60 millioner pr. dag for én by.

2 Likes

bilde
Spørsmålet jeg stiller meg er hvorvidt vi kan stole på at disse folka har de beste hensikter, og om så var er veien til helvete brolagt med gode forsetter. Hva skjer når denne teknologien er militarisert og verdens supermakter bruker det i covert krigføring for å ødelegge matproduksjon eller skape oversvømmelse eller mangeårig tørke og intense skogbranner f eks? https://weathermodificationhistory.com/WMH/pdf/vol3ch15.pdf
Jeg vet dette er et ømtålig tema hos mange, men hvis vi glemmer historikk og bare ser på hva David Keith sier nå, burde vi ikke være interessert i å få dette prosjektet så transparent og under lupen? Fra nå av hvertfall?
Takk til Steigan.no for å tørre å snakke om dette, da Geoengineering er et ikketema på andre nettsteder.

4 Likes

Det er mulig ar den uskkerheten det går an å regne på, beror på andre faktorer, men grunnlaget for hele spetakkelet er direkte relatert til værspådommer. Åkke som.

Og dette er ikke nytt - spør folk i Arizona, eller her i Trøndelag. De har eksperimentert med å spraye kjemikalier i hvertfall i ti år - tipper de bruker HUNT undersøkelsen, til å sjekke hva det gjør med helsen vår.

Og samtidig bygges det ut enorme mengder med nye kullkraftverk i Kina.

Kina er i ferd med å bygge ut enorme mengder ny kullkraft. Hundrevis av kullkraftverk er under bygging, viser nye satellittbilder. 259 GW – like mye som alle kullkraftverk i USA – er i ferd med å bli ferdigstilt i Kina. Og verden er langt unna målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader.

1 Like

Selvfølgelig, for målet i seg selv er absurd - som om vi har en termostat.

Forøvrig er de ikke alene,Oxford er også med.
Startet i 2010, står det.

Vannvittig forslag, for selv om de har teknologi til å forandre klimaet, er ikke dette noe en umiddelbart kan sette i gang med, for dette er ikke noe en skal finne ut av ved forsøk og feil. For ved feil kan de potensielt utløse klimaforandringer som ikke lar seg stoppe.

For vær-maskinen er så komplisert at en mindre forandring kan føre til at en “tipping point” utløses utilsiktet. En senkning av temperaturen kan gjøre at matproduksjonen verden over vil reduseres, med sultkatastrofer som resultat.

1 Like

Og hvem vet hva en temperatur-økning kan bidra med den sammenhengen.

Forøvrig må jo alt vi sender opp, også komme ned. Så hva vil det gjøre med dem, og det, som dette faller på?

Såvidt jeg forstår, innebærer prosjektet kontinuerlig utsprøyting av partikler i atmosfæren. Hvis dette gjøres som et substitutt for å redusere utslippene av CO2, er det en farlig vei å gå ut på.

All planteproduksjon blir normalt økt ved økt temperatur. Det er en god grunn til at landbruk i Finnmark og Grønnland er utfordrende. Den enorme forgrønningen av verden siden 80-tallet, påvist fra satellittdata og bla rapportert av NASA, skyldes med CO2 (plantenæring) og litt mer varme.

1 Like

Særlig siden det er helt unødvendig, for vi egentlig vil ha så mye CO2 som mulig, i hvertfall bønder. Men da må vi også få sol.

de sier det kun er i planleggingsfasen men kan vi stole på det?https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/05/10/china-is-launching-a-massive-weather-control-machine-the-size-of-alaska/#28eede6f6315

Hvis målet er å gjøre deler av Afrika, Midt-Østen, Sør-Europa, Australia og Nord- og Sør-Amerika ubeboelig på grunn av tørke og varme, og områder nær kysten av alle kontinenter på grunn av flom og høyere havnivå, og norske bønder ikke har noe imot at hønenne begynner å legge ferdige bløtkokte egg, er det å fortsette å øke CO2-nivået en glimrende idé. (Det med eggene var ikke helt alvorlig ment).

1 Like

Det der er ren teori, og har lite og ingenting med virkeligheten å gjøre.Vi trenger sårt mer CO2, som er en minimumsfaktor i plante-produksjon, etter vann, lys og varme. Vi er lovet mer varme og vann, så da trenger vi CO2 og lys også.

Enten vi snakker om å sprøyte partikler ut i atmosfæren, tøylesløse utslipp av CO2 eller stråling fra mobil-master, dreier det seg om ukontrollerte forsøk med naturen som vi ikke aner konsekvensene av. Det kan kanskje bli enklere å dyrke korn i Norge med høyere temperatur og mer CO2 (hvis ikke regnet svikter, slik som sist sommer), men hvilken rolle spiller det, hvis 70% av det arealet som brukes til å dyrke korn på i verden blir uegnet til formålet? Og selv om vi aksepterer premisset om at CO2 er bra for plantevekst, hva er hensikten? Øke produksjonen slik at vi kan øke befolkningen med noen milliarder til før alt bryter sammen likevel fordi vi aldri gidder å ta ansvar for våre handlinger?
Hvis jeg tar feil, er det verste som kan skje, at vi har gjennomført noen unødvendige tiltak og fått mer å gå på for framtidige generasjoner. Hvis du tar feil, får vi i beste fall en mye vanskeligere framtid i verste fall har vi ødelagt den planeten vi bor på.

Alle sivilisasjoner før oss har bukket under fordi de har gått utenfor de rammene som omgivelsne tålte, og fordi ingen var villige til å lytte til advarslene og gjøre noe med sin adferd før det var for sent. Historien gjentar seg. Nådeløst.

3 Likes

Det har skjedd en kraftig utvikling av drivhusteknologien i Norge i løpet av de siste årene. Mulig at dette gjennombrudd kan bli fremtiden for norsk jordbruk. Innendørs i disse drivhus finnes det store mengder med CO2 sammen med fuktighet og næringsstoffer for plantene. Kvaliteten er så høy slik at man ikke lenger behøver å bruke plantevernmidler eller ugressmidler. Energieffektiviteten er veldig høy, og det kan vise seg at lønnsomheten er ganske god. Teknologien testes ut i Trøndelag. Man trenger ikke da å øke CO2 nivået i atmosfæren.

Faren med at temperaturen stiger noen grader til er at man kan nå et vippepunkt i naturen. Hvis man ser på statistikk for de siste 4 istidene (utifra kjerneborringer på Grønlandsisen), så kan man se at den høyeste temperaturen i den varme perioden ligger på ca 5 grader høyere enn nå (hvis jeg tolker data rett). Etter at dette makspunkt er nådd faller deretter temperaturen og man havner i en ny istid. Det som skjer er trolig at Golfstrømmen svekkes for deretter å stoppe helt opp når temperaturen i Svalbard-området og nordområdene øker litt mer enn hva den ligger på nå.

Greia er å ta det helt med ro, fyre med ved og skaffe seg en kornnåker. Og håpe at hybrisen en gang tar slutt.

1 Like

Dennis Kucinich introduced the first Space Preservation Act, on October 2, 2001, with no cosponsors. The bill was designed to “preserve the cooperative, peaceful uses of space for the benefit of all humankind.” The bill was referred to the House Science, the House Armed Services, and the House International Relations committees. The bill DIED in committee (April 9, 2002) because of an unfavorable executive comment received from the Department of Defence.

Her i boka , (link under) , står det hva US patentet 4686 605 som Eastlund fant opp kan gjøre, og som bygger på Tesla-teknologien. Det å kunne forstyrre kommunikasjon er bare en av mulighetene, og inkludert i dette kan man se millitære fortrinn. Det er også flere opplysninger på disse sidene som er noe alle burde lese.

Syns det var særlig interessant det som står der om patentet , så anbefaler at du ser på denne først : ( side 247 og 248 fra kapittel 28 om Haarp i boka Mind control , world control ) Han mente å kunne forandre været gjennom “redirect the very high wind pattern.”

Om Bernhard Estlunds oppfinnelse og potensiale med elektromagnetiske radiobølger

I denne filmen kan man høre om Bernhard Eastlund og Haarp :
Bernhard Eastlund, som var oppfinneren av patentet Nick Begich mener ble brukt i Haarp teknologien, noe som en talsmann benekter men som noe som kritikerne mener er ordspill, og Eastlund sier selv at han “approached the Pentagon”.

De som driver Haarp er spesifisert :
1.Department of Defence ,
2.Air force` s Phillips laboratory, og
3.Office of Naval research.

Haarp står for " High frequency Active Auroral Research Program."

Haarp, i Gakona, Alaska, beskrives av Nick Begich som en “hammer for geofysisk krigføring”


HAARP - Canadian News Program Exposed This ‘Research Program’ in 1996

Grunnen til at jeg tar denne med, er fordi den tar med debatten om Eastlunds patent.
Eastlund tok patent på oppfinnelsen som det står omtalt her :

Method and apparatus for altering a region in the earth’s atmosphere, ionosphere, and/or magnetosphere

https://patents.justia.com/patent/4686605 Patent av 11 august 1987.

Jeg så for lenge siden et klipp der sønn til Bernhard J. Eastlund fortalte at faren ønsket å hjelpe folk som ikke fikk regn, men så kjøpte forsvaret den oppfinnelsen.

The earth’s atmosphere consists of the troposphere, from sea level to about 16 km above the earth’s surface; the stratosphere (which contains the ozone level) which extends from about the 16 to 48 km above the earth; and the ionosphere which extends from 48 km to over 50,000 km above the surface of the earth.
The earth’s protective atmosphere or “skin” extends beyond 3,200 km above sea level to the large magnetic fields, called the Van Allen Belts, which can capture the charged particles sprayed through the cosmos by the solar and galactic winds. These belts were discovered in 1958 during the first weeks of the operation of America’s first satellite, Explorer I. They appear to contain charged particles trapped in the earth’s gravity and magnetic fields. Primary galactic cosmic rays enter the solar system from interstellar space, and are made up of protons with energies above 100 MeV, extending up to astronomically high energies. They make up about 100 percent of the high energy rays.

https://earthpulse.com/haarp/

Vær-modifikasjonens historie :

Så er spørsmålet : Hvorfor skulle de ha behov i 1976 for å forby millitært bruk av noe som det ikke var mulig å drive med ?

FN har noen dokumenter :

The issue of the artificial modification of the environment for military or other hostile purposes began to attract increasing international attention following the United Nations Conference on the Human Environment, held at Stockholm, in 1972. The Declaration adopted by that Conference stated, inter alia, that nations had the responsibility of ensuring that their activities did not damage the environment of other nations (A/CONF.48/14/Rev.1, Chapter 1).

FN

Realizinc that the use of environmental modification techniques for peaceful purposes could improve the interrelationship of man and nature and contribute to the preservation and improvement of the environment for the benefit of present and future generations, Recognizing, however, that military or any other hostile use of such teChniques could have effects extremely harmful to human welfare, Desiring to prohibit effectively military or any other hostile use of environmental modification techniques in order to eliminate the dangers to ~ankind from such use, and affirming their willingness to work towards the achievement of this objective,

1978 United Nations

CHAPTER XXVI
DISARMAMENT
Convention on the prohibition of military or any other hostile use of environmental modification techniques
New York, 10 December 1976

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-1&chapter=26&lang=en

En annen video :
“HAARP & Mind Control - Dr. Nick Begich Explains HAARP and Mind Control”

Nick Begich sier her at frykt og bekymring gjør folk inneffektive. Fra ca 09.30 i den videoen forklarer han at den enkleste bruken av " mind control" er å gi befolkningen engstelse, frykt og bekymring. Lukter det PSYOP her ? Han sier også at denne tilstanden hinder folk i å komme ovenpå hvor de finner løsninger.

Tromsø Ionospheric Modification facility ( EISCAT ) Dette ble bygd i samabeid med tyske Max Planck Instituttet, men er nå overtatt av amerikanere i følge det jeg har lest.

A new international research radar called EISCAT_3D was given the green light to proceed this month, promising a step-change in understanding the effect of solar storms and space weather on the upper atmosphere in the Arctic, including the magnificent Northern Lights.

https://www.eiscat.se/about/sites/eiscat-tromso-site/
Welcome to EISCAT Scientific Association

EISCAT is an international scientific association with member institutes in several countries. We conduct ionospheric and atmospheric measurements with radars. As an example we can observe effects of the aurora borealis or the northern lights. We operate in three countries: Finland, Norway and Sweden, and all our facilities are located north of the Arctic circle. We are associated with our radar antennas, that are located in Kiruna, Sweden; Sodankyä, Finland; Tromsø, Norway and in Longyearbyen, Svalbard. In Tromsø we also have a combined ionospheric heating and short-wave radar facility.
EU har hatt del i et nyere prosjekt der, men det virker som kartlegging av den øvre atmosfæren.
Eiscat

Her er også en liste med info og lover, som kan tyde på at det ikke bare er tull , som man ser ved å sjekke raskt på :
Værmodifikasjons lover i USA.

1 Like

Dane Wigington - GeoengineeringWatch.org

Interview: EPA Scientist Sounds The Alarm On Geoengineering Contamination:

1 Like