Nyheter MDTV Forum Om Doner

Storkonsernene tar enda mer kontroll over FNs Agenda 2030


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/storkonsernene-tar-enda-mer-kontroll-over-fns-agenda-2030/

World Economic Forum er interesseorganisasjonen for verdens 1000 mektigste konserner. Denne organisasjoner har i lang tid arbeidet intenst for å skape en verdensorden i sitt storkapitalistiske bilde. Et av de viktigste instrumentene for dette er FN. De største kapitalgruppene i verden har etablert det de kaller privat-offentlig samarbeid når det gjelder nøkkelsektorer som helse, vannforsyning,…


#2

Det er fordi vann er det ene av de to eksistensielle for mennesket, det andre er mat. Med eierskap over drikkevannkilder og vannverk, kan de sette prisen opp til smertegrensen for de fleste, markedsprisen. At de som ikke kan betale dør, er ikke et problem for sosialdarwinistiske nyliberale tilhengere av markedsøkonomi, det er en ren monetær verden, hvor verden er et stort marked de vil ha.

Språkbruken er som de fremstiller seg som at de i FN regi vil overta vannet for fellesskapets beste, men det er profitt og kontroll over befolkningene de er ute etter. Matjord er det andre de kjøper opp i en rasende fart så fort de har fått privatisert et lands økonomi. At storkapitalen nå offisielt slår sammen sin organisasjon WEF med FN er ingen overraskelse for de som vet om dem, det var storkapitalen som grunnla FN. Dette er bare et nytt skritt til verdensherredømme.

Den eneste sjansen nordmenn har til å unngå at eierskapet til Norges landressurser og infrastruktur går til storkapitalen, er at vi melder oss ut av EØS og sier nei til TISA/TTIP og andre overnasjonale avtaler som skal lure eierskapet til landressursene fra folket. Vannet, matjorden, olje, gass, vannkraft og infrastruktur skal være folkets eiendom. Vi må ha landegrenser og eget forsvar, ikke et som er integrert i USAs krigsmaskin.


#3

De har også gjort seg skyldige i å ødelegge demokratiet ved å hindre debatt om baksidene ved politikken de ønsket, slik at det ble innført politikk som var til skade for arbeiderklassen, og det betyr at det er rettferdig at profittørene får beslagtlagt penga de har tjent på jukset.

Når de rike finansierer venstremedia for å drive vekk ekte venstremedia, og så benytter denne makten de har over sine skribenter til å få innført sin politikk som er til skade for folket, så er det ikke demokrati lengre.


#4

Utrolig trist, da hva vi trenger er kosmolokalisme, som er nøkkelen til framtidas produksjon: http://commonstransition.org/p2p-accounting-for-planetary-survival/

For egen del drømte jeg om å gjøre den gamle Kværnumstomta på Skreia om til et kosmolokalt NAV, og nå kan dette bli en realitet, da mine støttespillere har sikret seg denne kremtomta. En ufattelig seier. Samtidig breier Fossenfeltet 1-2-3-4-5-etc. seg oppover Hveemsåsen, hvilket kveler meg fullstendig når jeg er nede i Skreia. Slik at jeg er både uendelig glad og uendelig trist på samme tid. Men ankommer man Skreia vestfra kan man komme seg ned i Kvernumstomta uten å bli overveldet av Fossenfeltet. Skal ned dit og ta fotografier av Kværnumsstrykene og den gamle mølla når jeg får ny vidvinkel og Nisi V6-filtersett i løpet av høsten. Det er som sagt svært idealistiske og hyggelige mennesker som har fått tak i Kværnumstomta, hvor gården Fossemøllen lå, og som min tippoldefar herr Fossemøllen må ha en tilknytning til på et eller annet vis.

Så her får man en bitteliten Tolfa for to ved Kværnumsstrykene, men Skreia som helhet endte dessverre opp som et Los Angeles II. Så jeg må til Tolfa før eller seinere, for å virkelig få erfare hvordan det kunne blitt på Skreia. Steigan klarte det selvsagt! For egen del endte jeg opp som tårefotografen:-/


#5

Kosmo-lokalisme - det var et artig begrep. Det går vi for. Har du skjekket Chestertons distribusjonisme? Det er den katolske varianten.


#6

For den som forstår disse tingene, er det enormt med informasjon å finne på denne FN-siden:
https://business.un.org](https://business.un.org/