Nyheter MDTV Forum Om Doner

Storfylke i nord


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/01/storfylke-i-nord/

Av Frode Bygdnes. Sammenslåing av Troms og Finnmark er ødeleggende for fylkespolitikken. Fylket blir meningsløst stort, nesten ¼ av hele fastlands-Norge. Avstanden fra Harstad i Sør-Troms til det gamle amtssenteret Vardø, gir en kjøreavstand på 1075 km. Skal vi sammenligne det med kjøring fra Oslo, så kan en komme seg nesten til Saltfjellet. Siden det…