Nyheter MDTV Forum Om Doner

Støre vil ha ny "månelanding" – gigasatsing på hydrogen

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/02/stoe-vil-ha-ny-manelanding-gigasatsing-pa-hydrogen/

Aps programkomité foreslår tung statlig satsing på et nytt industrieventyr for hydrogen. Det kan skape titusener av arbeidsplasser, sier Jonas Gahr Støre. Dette gjengis nærmest henrykt av avisa Klassekampen, som gjengir Ap-lederen slik: «– Vi ser tydelig den lange fortellingen om Norge som energinasjon, hvor vi kunne gå fra vannkrafta, inn i olja, inn i…

Oppslaget et bra, men fortsatt gjentas essensen i sosialistisk tro: at CO2 tar knekken på jorden
-Planter trenger ikke CO2
er tankegangen
Klimahysteriet har som mål å begrunne NWO sosialisme. Klimahysteriker nr 1 var Gro Harlem Brundtland. Støre er også klimahysteriker, og jeg regner med at Rødt også er det.

At Frp benytter seg av innvandring for å samle oppslutning om sin liberalisme, “høyresiden” mer generelt for å drive lønninger nedover og ødelegge velferdsystemet, “venstresiden” for å skaffe seg velgerklientell, det betyr ikke at ikke innvandringen, eller folkevandring mer generelt, er et reellt problem. På samme måte betyr heller ikke det at stormannsgale og maktsyke “globalister” benytter seg av klimaendringer for mye de samme målene hverken at klimaendringer ikke finner sted eller at ikke karbondioksyd og metan er “drivhusgasser”.

Global warming var aldri vitenskap
Romaklubben var svindel.
Først kom målsettingen om NWO. Så kom “begrunnelsen”. Så kom masse korrupte vitenskapsfolk som fortalte at de kunne se at sjøen “steg og steg”.

“Globalister” er en stueren betegnelse (uten anti-semittiske assosiasjoner) for deep state. Brukes av Alex Jones. Folk som kaller fienden for globalister kan være teit som bare det. Jævla globalister er hva facebook er full av. Hva betydninger er kan være: de som ønsker innvandring (jødene), de som er rike (Rimi-Hagen), ++

Prior to the 1950s, measurements of atmospheric CO2 concentrations had been taken on an ad hoc basis at a variety of locations. In 1938, engineer and amateur meteorologist Guy Stewart Callendar compared datasets of atmospheric CO2 from Kew in 1898-1901, which averaged 274 parts per million by volume (ppmv), and from the eastern United States in 1936-1938, which averaged 310 ppmv, and concluded that CO2 concentrations were rising due to anthropogenic emissions. However, Callendar’s findings were not widely accepted by the scientific community due to the patchy nature of the measurements. Charles David Keeling, of Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego, was the first person to make frequent regular measurements of atmospheric CO2 concentrations at the South Pole, and on Mauna Loa, Hawaii from March 1958 onwards. […] Keeling’s Tellus article of 1960 presented the first monthly CO2 records from Mauna Loa and Antarctica (1957 to 1960), finding a “distinct seasonal cycle…and possibly, a worldwide rise in CO2 from year to year.” (pp41–42) By the 1970s, it was well established that the increase of atmospheric carbon dioxide was ongoing and due to anthropogenic emissions.https://history.aip.org/climate/index.htm

Mere CO2 er en fordel for plantene og matproduksjon, og dyreliv (vi skal liksom tro at det vil være verden undergang hvis brygga i Bergen kommer under vann).
Det meste av jordisk historie har vært med CO2 3 ganger dagens nivå.
Jordens temperatur 1940 ca. var det samme som idag -> null oppvarming

Også et drivhus er til fordel for plantelivet, og kan sikkert også fungere bedre for dyr som feks er vant til tropisk klima. Selv trives jeg best under tempererte og kjøligere forhold. For hjernen er temperaturer over omkring 18 grader celsius ikke optimalt for vår art. Skjønt afrikanere og andre som har utviklet seg under varmere forhold kan ha tilpasset seg på sitt vis så er det under relativt kjøligere klima til rett og slett kalde forhold at både de europeiske nasjonene og den moderne sivilisasjonen har utviklet seg. Det samme gjelder for land som Kina og India. Uten folk utsatt for det evolusjonære presset lenger nord ville neppe noensinne disse høykulturene oppstått.

1 Like

Vi i Norge overlever takket være varme oppvarmede hus. Lav temperatur er vårt problem. Nord-USA er også for kaldt. Kanada er nesten folketomt pga. lav temperatur. Sibir er folketomt.
Sydpolen er et kontinent på størrelse med Nord-Amerika. Ubeboelig idag.

1 Like

Dette lærte vi litt snikaktig om i historie på høyskolen. Dette er etter min mening en svak teori med lite god argumentasjon bak. De fleste viktige sivilisasjoner har oppstått i steder med perfekt levekår for mennesker og ikke vilkårlig. Og grunnen til at “stedenes sentrum” har endret seg over tid er nok heller teknologi og endring av klima. Det finnes opp ny teknologi som gjør at nye steder som tidligere var vanskeligere å klare seg blomstrer, og utfordrer den gamle verden som (ikke nødvendigvis) oppfinnelsen kommer fra.

Støre vet godt at fondsforvaltninga til den Danske Bank og DNB er tungt inne i energisektoren. Spesielt gjelder dette satsinga på vindkraft. Etter å ha fått pepper for uetiske plasseringer, fikk Støre flytta formuen sin fra Egerton Capital - til DNB og den Danske Bank. Fikenbladet her blir altså “det grønne skiftet”.

Hummer og kanari fra Steigan og Herdal

Noen ganger tar partipolitisk rivalisering og politisk bias overhånd for redaktør Steigan som ikke er teknolog eller spesielt teknisk kompetent, og særlig når innspill kommer fra en frilans journalist som Herdal, som heller ikke er teknolog og spesielt teknisk kompetent.

Samvirket mellom ustabile energileveranser og Hydrogen som energibærer

Hydrogen er en energibærer som løser mange problem for de ustabile energiproduserende teknologier som sol, vind og bølger m.m. Blant annet problemet med lagring og distribusjon av energi. Det er verdifulle egenskaper, og gjør at Hydrogen har en viktig rolle som del av den integrerte og distribuerte fremtidige grønne energi løsningen. Vi kan ikke satse på at alt skal lagres i batterier, slik man idag tenker på batterier for lagring og transport av energi.

Naturgass og Hydrogen produksjon

En av de mest effektive metodene per dato er å produsere hydrogen fra naturgass. Kan det gjøres offshore der naturgassen produseres, slik at CO2 i den prosessen kan fanges og føres tilbake til reservoaret den kommer fra, er det en glimrende løsning som gjør de reserver vi har av naturgass til en stor verdi langt inn i fremtiden.

Hydrogen og energitetthet

Produsert Hydrogen lagres og distribueres flytende og under trykk, hvilket gjør at problemet med lavere energitetthet, som bemerkes av de kritiske røster, blir mindre enn de synes å tro.

Oppløsning av energimonopoler

Fremtidens energiproduksjon og bruk forutsetter et helt annet system enn vi har i dag, hvor de fossile leverandører nærmest har monopol både på råstoff, produksjon, og bruken av energi. Samt på en rekke av de største forbruks-områdene som er svært forurensende, forsøplende og forgiftende petrokjemisk industri.

Det er av meget stor verdi at energi-monopolene oppløses, og at fremtidens løsninger blir distribuert og i eie av de mange lokalsamfunn. Da blir det kort vei mellom energi produksjon og forbrukere. Hvilket betyr at tapet av strøm ved lange kabel-overføringer og komplisert nettverks-infrastruktur i stor grad blir borte.

Kortreist strøm gir store fordeler

Betydningen av kortreist energi og minimale tap er meget stor. Det tapet utgjør i dag ca. 20 prosent av produsert energi. I Norge betyr det den samme mengde strøm som alle husstander bruker per år. Dette bortfallet av tapt produksjon alene betyr et stort kutt i CO2 utslipp. Det utgjør f.eks. mer energi enn monster vindmølle parker i norsk natur og fauna noengang kommer til å levere.

Distribuert energiproduksjon gjør lokalsamfunn robuste ved selvberging og selvforsyning, samtidig som verdiskapningen forblir i lokalsamfunnene. Det skaper ufattelig mange stabile varige arbeidsplasser i tillegg, som naturlig er lokalisert nært der folket lever, bor og arbeider.

En stor fordel for brukerne er at distribuert og kortreist strøm kan bli svært billig.

Fremtidens energisystem er integrert og hybrid

Fremtidens energi system ville være fullt av integrerte og hybride løsninger som samvirker. Noe helt annet enn de fleste har kunnskap og forestillinger om. Jeg vil råde både redaktøren og Herdal å snarest sette seg inn i hva det innebærer, før de deltar med skråsikre påstander i energi og relatert klimadebatt.

Tilbake til tegnebordet for deg. At Al Gore fikk en fredpris er forenlig med at Al Gore er en like stor satanist og løgner som Bill Clinton og Hillary.
Idag vet vi at den amerikanske Kongressen består av løgnere
Jo fortere Al Gore og resten av den korrupte mafian sendes tilbake til der de kommer fra, jo bedre.

1. Verdenssamfunnet ble i 2007 villedet av Al Gore og FNs Klimapanel da de mottok Fredsprisen i Oslo. På det tidspunktet hersket teorien om at gassen CO2 var en betydelig drivhusgass som det var nødvendig å redusere omfanget av, for derved å senke den globale temperaturen.

Forsøker du deg som overdommer over vitenskapen med en lenke til en så useriøs kilde som denne? Her har du en fakta sjekk for den som du bør sjekke.

Et sammendrag av ratingen blir kanskje nok: “Overall, we rate Climate Change Dispatch as a Conspiracy and Quackery level Pseudoscience source for the promotion of false or misleading information that is not inline with the consensus of science.

Ikke gjør deg dum …

Når vi har en vitenskapelig debatt da spør vi ikke presstitutes (som altså betyr horer) hva som er “korrekt” vitenskap.

Du kan ikke lese overkrifter i Dagbladet for å finne ut hvordan unngå hjerteinfark. Hvis du gjør det er du blitt for dum til å leve.

Hver dag dør 34 personer i Norge etter å ha tatt imot kjemoterapi / stråling / piller … uten å ha prøvd alternativ medisin uten bivirkninger først -> for dum til å leve
De fleste i min egen familie er for dum til å leve. Flere døde av det samme, sist 2 uker siden.
Jeg er overbevist om at halvparten i KKs redaksjon også er for dum til å leve. PST er ikke noe unntak. De er også for dum til å leve hvis vi holder oss til tidligere PST-sjef.

Den medisinen kineserne gir corona-smittede fører til hjerteproblemer meldes det. Dersom de bli smittet andre gang dør da av hjertestans.
Kineserne er også for dum til å leve da.