Nyheter MDTV Forum Om Doner

Store protester mot militærkuppet i Bolivia – hæren dreper demonstranter

Det er 10 år siden jeg leste boken om Mengele. Jeg kan ha endret meg siden da. Jeg har lest mange psykologiske analyser av temaet. Samtlige har uten unntak vært fullstendig meningsløst følelsestyrt pjatt uten noen form for verdi.

Harald Ofstad kan være et hederlig unntak som jeg vil undersøke nærmere. Takk for tipset :slight_smile:

1 Like

Vi har i grunnen ikke et ordentlig demokrati - selv ikke dersom man anser vårt “indirekte demokrati” med valg av politiske partier og representanter, som et skikkelig demokrati - når pressen ikke fungerer, slik at folk mangler kunnskap og ofte er grovt feilinformerte om viktige politiske saker, og når noen få ledende politikere tar viktige avgjørelser (som bombing av Libya) uten først å ha hatt en skikkelig stortingsbehandling og en opplyst offentlig debatt, og også tar avgjørelser som folk flest er imot (for eksempel ACER) og avgjørelser som er grunnlovsstridige (kriger uten FN-mandat, amerikanske militærbaser på norsk jord, ACER, suverenitetsavståelse til EU/EØS). I tillegg kan man spørre seg om domstolene fungerer.