Nyheter MDTV Forum Om Doner

Store mengder våpen og utstyr fra USA og Israel funnet i terroristbase

Originalt publisert på https://steigan.no/2018/11/store-mengder-vapen-og-utstyr-fra-usa-og-israel-funnet-i-terroristbase/

Den syriske hæren driver opprenskning av de frigjorte områdene i Sørvest-Syria der terrorister har hatt baser i flere år. Det gjelder områder i Quneitra og i Damaskus-provinsen. Under en slik operasjon i november 2018 ble det funnet store mengder våpen og utstyr fra USA og ikke minst Israel. Det ble også funnet medisiner og medisinsk…