Nyheter MDTV Forum Om Doner

Storbritannias fremste vaksinerådgiver har stor aksjepost i vaksinefirma

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/09/storbritannias-fremste-vaksineradgiver-har-stor-aksjepost-i-vaksinefirma/

Chief Scientific Officer Sir Patrick Vallance som er den britiske regjeringas fremste vaksinerådgiver og leder for regjeringas ekspertpanel for vaksiner har en aksjepost på 600.000 britiske pund i det selskapet som skal levere vaksiner i Storbritannia. Det er vel det man på godt norsk kaller en interessekonflikt. Sir Patrick var styreleder i vaksinegiganten GlaxoSmithKline (GSK)…

5 Likes

Det blir noe påfallende å sammenstille et potensielt antall tilfeller i fremtid med antall dødsfall i fortid. Når antall smittede øker så går det for de fleste som har dødd av dette fra et par uker til en måned hvor de ennå er i live. Men også av den illustrasjonen fremgår det at det har vært en viss økning i antall dødsfall de siste par ukene. Når det stadig holder seg såpass lavt skyldes det blant annet de som har blitt smittet de siste par månedene i hovedsak er de under førti år. Mange eldre er dessuten ennå svært forsiktige. Hadde disse tatt dette for å være “bare en influensa” eller generelt noe i bunn og grunn ganske ufarlig, ja da ville dødstallene blitt desto høyere. Det er takket være den mer fornuftige del av befolkningen, spesielt blant de eldre, at dette ikke har endt enda verre.

1 Like

Campbell viser også en graf mot slutten av den videoen og som viser økningen i smittetilfeller. Når myndighetene i UK advarer som de gjør er det selvsagt dette de tar sitt utgangspunkt i - og det faktum at også antall innlagte på sykehus har økt, noe Campbell også kommer inn på. Når smittetallet ligger godt over 1.0 så handler tiltak selvsagt primært om å unngå en mulig overbelastning av sykehusene.

Screenshot_2020-09-24 Dr John Campbell

1 Like

Om Vallance også eier aksjer i AstraZeneca vet jeg ikke, men det kan være like bra for han.

Hvis det som står i NYT er riktig, er det nå to som har blitt syke med samme symptomer hittil i testingen hos AstraZeneca:

“Experts have been particularly concerned about AstraZeneca’s vaccine trials, which began in April in Britain, because of the company’s refusal to provide details about serious neurological illnesses in two participants, both women, who received its experimental vaccine in Britain.”

Litt mer om saken her:

Vallance sa ar han venter 50.000 smitta i midten av oktober og 200 i midten på november. Var det dette du tenkte på?

Det jeg kommenterer der er Steigan sin sammenstilling av smittetall og dødstall ved å begynne den siste setningene med “Men…”:

Olav, vet du ikke at økningen i tilfeller kommer av økningen i testing? Og at testen ikke har noen klinisk verdi?

Det er ikke uvanlig at relativt sjeldne bivirkninger oppstår pga komorbiditet. Den første av disse to led av multippel sklerose uten å vite det og det andre tilfelle har ennå ikke blitt analysert. Hadde den ene forsøkpersonen der vært diagnostisert med MS på forhånd så ville vedkommende ikke fått delta i utprøvingen. Det er sånn sett et visst element av tilfeldighet i hvorvidt et medikament blir godkjent. Prøves det ut på for få så er alt som skal til for ikke å bli godkjent et par personer med en underliggende udiagnostisert tilstand. Jeg har selv en i nær familie som var “uheldig” og fikk en bivirkning av et medikament mot beinskjørhet. I Felleskatalogen står det at hos færre enn 1 av 1000 kan smakssansen rammes. Men jeg gjettet meg på forhånd til at det kunne gå slik fordi vedkommende allerede led av forstyrret lukt og smakssans. Så jeg ga råd om å prøve en annen medisin. Men den virket enda mer “skummel” fordi man får en stor sprøyte hvert halvår. Vel, så forsøkte hun den med en “tusendels sjanse” for å få smakssansen ytterligere forstyrret. En tablett per dag. Det ble med den første tabletten… Det minner ihvertfall litt om den forsøkspersonen med MS. Det er klart at hvis nervesystemet allered er angrepet så kan nye angrep på selve immunsystemet føre til ytterligere komplikasjoner.

An AstraZeneca spokesperson told the US publication that in the first instance a case of undiagnosed multiple sclerosis had been detected in the first volunteer.

The second case has yet to be diagnosed but an expert consulted by the NYT said it would represent a “dangerous pattern” and that a third case could see the trial shut down indefinitely .

1 Like

Campbell kommer inn på det også: Noe av økningen skyldes mer testing, men noe av økningen er også reell, dvs skyldes et høyere antall smittede relativt til antall testede.

Og noe av det er også ren manipulasjon av tallene, som i dette ene tilfellet, der 7 stykk blir listet som coviddødsfall uten å bli testet engang:

Det er ganske tydelig at hele responsen vår på dette ikke handler om helse, men er politisk motivert.

Testes alle disse tilfellene også for influensa? Jeg tror svaret på det er nei, og det bør i så fall gå av noen varsellamper.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.