Nyheter MDTV Forum Om Doner

Storbritannia: Brexit-partiet kan få flere mandater enn Labour og Tory – tilsammen


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/05/storbritannia-brexit-partiet-kan-fa-flere-mandater-enn-labour-og-tory-tilsammen/

Det politiske Storbritannia er i fullt kaos. Misnøyen med Theresa Mays totalt inkompetente håndtering av Brexit-forhandlingene har ført til at tilliten til hennes Tory-parti har smeltet ned som knapt noen gang før. Men det er ikke opposisjonspartiet Labour som vinner stemmene. Alt går til det nystiftede Brexit-partiet ifølge ei ny meningsmåling som er gjengitt i…


#2

Det ser ut til at myten om demokratiet blir svekket så raskt, at de ikke en gang rekker å koke opp bortforklaringer.


#3

Det blir kanskje slik at Brexit-partiet må overta den politiske makten i England og i Storbritannia for at det skal skje en utmelding av EU. De fleste av dagens politikere/representanter i det britiske parlamentet er trolig tilhengere av EU og ønsker å forhindre eller trenere en britisk utmelding av EU. Men saken er jo egentlig ganske problematisk i og med at den britiske befolkningen er omtrent delt på midten i dette spørsmål og uten at man vet om det i det hele tatt er mulig å få til en fornuftig avtale med EU.