Nyheter MDTV Forum Om Doner

Storbritannia: 76% av de smitta var friske

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/10/storbritannia-76-av-de-smitta-var-friske/

Kartlegging viser at 76,5% av «smitta» britar mellom april og juni var folk som faktisk ikkje var sjuke. 86,1% hadde ingen av hovudsymptoma assosiert med sjukdommen. av Ian Sample  Anti-Empire 8. oktober, 2020 Meir enn 80 % av folk som testa positivt i ei landsomfattande koronavirus-gransking, hadde ingen av hovudsymptoma til sjukdommen den dagen dei tok…

4 Likes

Rapporten konkluderer:
“COVID-19 symptoms are poor markers of SARS-CoV-2”

Jeg tror det er motsatt "COVID-19 symptomtomer ( hoste, feber, tap av smaksans…) er gode indikatorer på Covid-19. Derimot er PCR testene dårlige indikatorer.

Personene som testet positivt, men var asymptomatiske var rett og slett friske.

De fleste som testet positivt i våres hadde ikke Covid-19.

Og nå i høst har ingen av de som tester positivt Covid-19. Viruset er dødd ut for lenge siden.

1 Like

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.