Nyheter MDTV Forum Om Doner

Stor dansk studie kan ikke bekrefte at munnbind beskytter mot smitte

Originalt publisert på https://steigan.no/2020/11/stor-dansk-studie-kan-ikke-bekrefte-at-munnbind-beskytter-mot-smitte/

Danske forskere har gjennomført en stor studie for å finne ut om det å bruke munnbind kan beslkytte mot smitte. Resultatet av undersøkelsen er at de ikke er i stand til å påvise noen fordel ved å bruke munnbind. I ei pressemelding fra det danske Rigshospitalet, som har gjennomført studien heter det: Undersøgelsen af mere…

5 Likes

At det ikke kan utelukkes at denne type munnbind ikke beskytter, det er ikke det samme som at studien “ikke bekrefter at munnbind beskytter”. Dette dreier seg for det første om den dårligste typen munnbind.

Surgical masks are not designed to seal to the face and thus do not provide wearers with the same level of protection as an N95 mask. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.08.17.20176735v1.full.pdf

Og her tyder altså denne studien på at selv denne typen munnbind gir en viss beskyttelse. Å utelukke at det ikke gir beskyttelse er et høyere krav som denne studien riktignok ikke tilfredsstiller. Men 2,1% er 16,7% mer enn 1,8%. Hvis smittetallet for populasjonen ligger over 1,0 så kan dessuten selv små forskjeller få stor betydning for en evnt eksponensiell vekst. Og uansett så er altså overskriften her løgnaktig da undersøkelsen kun gjelder en type munnbind kjent for å gi relativt dårligere beskyttelse enn KN95 og N95

Det er naturlig å anta at menigmann velger det billigste alternativet da de er pålagt å bruke dette og ikke velger det selv

Få har forventet at enkle masker skal være effektive i beskytte bæreren fra å bli smittet, og hovedpoenget har hele tiden vært at de forhindrer bæreren å spre dråpesmitte til andre.

Jeg vet ikke hvor mange ganger dette har vært repetert, men det går aldri inn hos konspiranoiagjengen.

2 Likes

Jeg har gitt opp, og det er en god følelse. Anbefales! :blush:

2 Likes

Hvor mange ser du gå rundt med N95 respiratorer? jeg har sett nøyaktig INGEN. Disse er utsolgt over alt, vanligvis får du tak i de på Maxbo osv. fordi de brukes når man pusser gips, legger isolasjon ol. fordi de faktisk er ganske effektive på å filtrere partikler. Som alle håndtverkere også kan fortelle deg, er de negative aspektene av å bruke disse maskene også ganske store (hodepine pga. mangel på oksygen/overskudd av CO2 er en ofte rapportert bivirkning).

Du må kanskje lære deg litt statistikk før du prøver deg på så avanserte tolkninger :slight_smile: dessuten sier studien akkurat det du sier, men dette er jo VESENTLIG lavere enn antatt, og hva som ligger til grunn for anbefalingene!

Se hva FHI sier: når det er lite smitte og med 40% effektivitet må 200.000 gå med maske i en uke for å forhindre ETT smittetilfelle! du kan nå doble det til 400.000. Så om hver person i dette landet bruker maske i en uke unngår du hva da, 12 smittetilfeller? Ja, du må kanskje justere for at vi ikke er i en så lav smittesituasjon nå som i sommer, men synes du at effekten av tiltaket er proporsjonalt med kostnaden? hvor mange smittetilfeller var det i dag? 600 eller noe slikt? tror du 12 tilfeller fra eller til spiller mye rolle? Som du ser er tiltaket helt ute av proposjoner i forhold til effekten det gir.

5 Likes

Dette er en løgn, da hverken jeg eller noen andre jeg kjenner merker noe til dette.

2 Likes

Kostnaden ved maskebruk, litt stilisert selvsagt: hvis hver person bruker 2 masker om dagen, og vi antar at 2.5 millioner nordmenn må bruke maske (er noen barn og noen som ikke er ute), og kostnaden per munnbind er 5kr, vil den daglige kostnaden være svimlende 12.5 millioner kroner som i eksempelet overfor blir 1 million kroner per unngåtte smittetilfelle. Og smittetilfelle her er mest folk som hoster litt og har vondt i halsen, ikke innlagte på sykehus, kanskje også en del falske positive? :wink:

den årlige kostnaden blir 4.5 milliarder. Og dette er før de negative effektene på folks psyke, hudproblemer grunnet maskebruk, økt fare for bakteriell lungebetennelse og andre luftveisinnfeksjoner osv.

3 Likes

https://europepmc.org/article/med/16441251

Du får google “headache” og “N95 mask” da vettu, så ser du at dette ikke er noen løgn. Har selv brukt N95 masker masse i mine yngre dager, og du føler deg ikke spes. bra når du har brukt disse kontinuerlig i noen timer. Det funker over korte perioder, ikke lengre. Dette vet du også, RuneSauen :wink:

4 Likes

Nei, det behøver jeg ikke da du sa ALLE.

Du må bytte maske etterhvert som den går tett, og går du med en like stram strikk i nakken, så kan man også få hodepine.
Dessuten er det korte perioder det er snakk om, dvs når man ikke kan sosialt distansere seg, uten at jeg tror det går inn på slike genuint uærlige folk som du virker å være.

2 Likes

Så fordi du ikke opplever dette er det en løgn. Det må jo bety at du er omnipotent. Fantastisk!

3 Likes

Nettopp. Jeg opplever dette selv med vanlige masker, og blir veldig oppgitt over alle som skal fortelle meg at jeg tar feil fordi de ikke opplever det samme. Maskebruk er tortur, jeg får ikke nok luft.

4 Likes

Jeg har selv brukt KN95 nå i høst. Riktignok innkjøpt nettopp også som støvmasker. Jeg kjenner også et par andre som bruker disse. Og jeg er godt klar over at de er vanskeligere å puste gjennom. Så KN95 er ikke en maske jeg ville bruke i 6-7 timer på toget mellom Oslo og Bergen, for å si det slik… Men N95 er sånn sett klart bedre. Jeg går ut fra at også FHI baserer sin uttalelse på “kirurgiske masker”. Og da er det nettopp en heller liten effekt man oppnår selv med omfattende bruk.

Jeg tenkte ellers allerede i går at jeg burde føyd til at myndighetenes ullne snakk om å “bruke maske” er villedende. Og det samme gjelder uttrykket “kirurgiske masker” da det gir inntrykk av å være noe bedre enn det er. For bruker en kirurg det da må det vel være bra ? Men nei, det er altså det minimum en kirurgi vil bruke, nærmest for å unngå å hoste spytt og bakterier rett ned i en ekstremt sårbar kropp skåret åpen. Men myndighetene snakker altså ovenfor befolkningen om å “bruke masker” nettopp for å avlede fra det faktum at den type maske folk burde ha brukt på kortere reiser som noen minutter med t-bane eller buss, eller i butikken, nemlig N95, den er slett ikke mulig å få tak i. Og hva skyldes det ? Jo, sviktende beredskap, politikernes svik. Og hva gjør slike som Steigan og hans haleheng her ? Jo, istedet for å fokusere på det fundamentale politiske sviket når det gjelder beredskap generelt når det gjelder alt fra innvandring til COVID-19, ja så benekter dere langt på vei det hele og ender opp som “nyttige idioter”.

1 Like

Er du også dum? Han sa alle, og det er en åpenbar løgn.

Mitt godt brukte eksemplar av Jostein Lillestøls Sannsynlighetsregning og Statistikk, 3. utgave fra 1986: WIN_20201119_10_13_19_Pro
Jeg tenkte riktignok at jeg burde friske litt opp når det gjelder statistikkkunnskapene. Derfor hentet jeg også frem den boken fra en kasse på et lager for noen uker siden. Men selve tankegangen har jeg nå brukbart med meg selv nesten tjuefire år etter at jeg tok en liten eksamen i det der.

N95 og KN95 kan fint brukes om igjen mange ganger. Legger man til side den man feks har brukt på vei til jobben så kan man bruke den også noen timer senere. Men ideellt sett bør man ha med seg to for å la den som er brukt “hvile” i et døgn. Da er det ikke stort mer enn uskadelige rester igjen av virusene.

Hvorfor er det store danske mundbinds-studium mon lige pludselig blevet offentliggjort, efter at det er blevet holdt tilbage i månedsvis?
Kan det tænkes, at der er blevet fiflet med konklusionen, således at den fra at advare mod mundbind, har indgået et kompromis med de danske sundhedsmyndigheder, dvs. har ændret sin konklusion fra negativ til omend forsigtigt pro-mundbind positiv, men altså nok til at det bakker den danske regering og dets sundhedsmyndigheder op i deres mundble-påbud?
Det er jo ikke til at vide, hvad der forhandles om i de skjulte korridorer? Hvorfor fremlægges rapporten lige nu, helt tilfældigt?
Men man gerne vil have belyst de indre linjer i dette proces-forløb, bliver man jo straks udråbt til konspirationsteoretiker. Jo, systemet har dets afværgemekanismer.

4 Likes

I studien på 6000 personar i 30 dagar var det 0,3% færre smitte ved maskebruk. Det blir 18 personar totalt, eller 0,6 personar pr. dag. Gitt at dei 6000 er representative for heile landet (6 mill), svarer det til 600 pasientar pr dag, dvs halvparten av dei 1000-1300 (Worldometer.info) smitta dagleg i Danmark nå. Sannsynlegvis vil talet vere endå større sidan deltakarane vart instruert om å følge alle smitteråd, dvs ei lågrisikogruppe. Det indikerer at ein vesentleg del av smitteauken i Danmark kunne blitt forhinda ved generell maskebruk.
Problemet med studien er at den antakeleg har låg statistisk styrke (eg har ikkje tilgang til atikkelen). For å påviste ein signifikant forskjell på 0,3%, burde det antakeleg vore langt fleire personar med.

Det er ikkje den einaste studien som er gjort. Nedanfor er ein artikkel frå Nature som gjev eit oversyn over det som er gjort av forsking. Veldig gode studiar på menneske manglar, og det rår ein viss usikkerhet om kor effektive munnbind er. I ein dyrestudie (med anna virus), der ein lettare kan kontrollere smittebelasning og maskebruk, vart 67% av dei utan maske smitta, mot 25% hos dei med maske.
Subtittelen i artikkelen til Nature er: The science supports that face coverings are saving lives during the coronavirus pandemic, and yet the debate trundles on. How much evidence is enough?
https://www.nature.com/articles/d41586-020-02801-8

I ein studie der det ikkje var sosial distansering, var resultatet følgande:
A study of an outbreak aboard the USS Theodore Roosevelt, an environment notable for congregate living quarters and close working environments, found that use of face coverings on-board was associated with a 70% reduced risk.
Studien var ein rein observasjonsstudie utan randomisering.
https://www.cdc.gov/…/more/masking-science-sars-cov2.html
Det er også haldepunkt for at redusert virusmengde ved bruk av munnbind gir mindre alvorleg sjukdom.

3 Likes

Det vil jo kunne trekke i begge retninger: Helst vil man vel både unngå å innrømme at den negative innstillingen til munnbind var feil og samtidig smått innrømme at munnbind likevel kan ha noe for seg. Studien er jo også utformet slik at man på forhånd kunne regne med en i beste fall svakt positiv konklusjon til fordel munnbind. Det har man oppnådd ved at forsøkspersonene kun skulle bruke “kirurgiske munnbind” - som gir den dårligste beskyttelse. Og man har sterkt oppfordret dem til å følge de andre anbefalingene som å holde avstand osv. Men av de som bruker maske vil det likefullt være en tendens til å opptre mer uforsiktig. Ved et slikt studiedesign unngår man også oppmerksomhet om myndighetenes svik når det gjelder beredskap. De typer munnbind som gir god beskyttelse er jo i beste fall vanskelig, som med KN95, eller plent umulig å få tak i for andre enn helsepersonell, som med N95. Også det takket være den generelt grovt sviktende beredskap.

Jeg tror egentlig ikke at dette er riktig, da KN95 eller N95 er standarder de bruker i USA og som derved ikke selges i Europa. Jeg så nettopp etter på Jula, og de hadde FFP2 masker,.
Vil man ha bedre beskyttelse, så er en type gassmaske med filter en bedre løsning, da man ikke får tilfeldige lekkasjer som med en engangsmaske. Jeg kjøper oftest slike ting på Tools i steden for på Jula, men de andre verktøybutikkene har det sikkert også. Biltema har nok også billigvarianter av gassmasker og støvfilter, om man virkelig er redd for Covid.

Uansett om poenget med maskebruk er å beskytte andre ved å drepe momentet på utåndingsluften, så er ikke de tetteste maskene best, da de harr en utåndingsventil som blir fuktig.

1 Like