Nyheter MDTV Forum Om Doner

Stoppa slakten på det som en gång var världens mest jämlika land

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/12/stoppa-slakten-pa-det-som-en-gang-var-varldens-mest-jamlika-land/

Av Kajsa Ekis Ekman. Var dyker fascismen upp? Där samhällen slutar fungera. Det offentliga har i Sverige under decennier sagt upp ansvaret för bostäder, arbete, sjukvård, skola, kollektivtrafik, brottslighet. Priset betalar vi nu. Att förstöra en fungerande stat är ett recept på fascism. Detta gäller i Östeuropa, Libyen, Irak – och i Sverige. När man…

2 Likes

Vi skal tro at Ekman har nå funnet ut hvorfor SD vokser
??
Nei. Det er det høye nivået på trygder i Sverige som tiltrekker immigranter, ikke at Sverige mangler trygder.
Jeg har ikke noe spesielt imot immigranter med kompetanse. Det vi får fra Russland er gjerne dem som opponerer mot Putin, og fra Syria dem som opponerer mot Assad … de vi helst ikke vil ha.

Dette er nok drømmetall basert på offisiell inflasjonsrate. Jeg kom fram til at reell inflasjonsrate var 2% høyere per år ca. På 40 år blir det 80% (veldig grovt) mindre vekst (enn hva vi tror)

På 70-tallet kunne en familiefar forsørge hele familien (hus, kone, barn, ny bil når det trengtes). Det går ikke lengre.
Når begge ektefeller jobber ser det ut til at BNP har vokst. Det er en kunstig vekst. Det er snarere utgiftene som har vokst.

1 Like

I BNP regnes dessuten inn inntekter helt uavhengig av hva de skriver seg fra. Tar befolkningen feks dårlig vare på egen helse og man lykkes med å holde dem i live med alle mulige slags kostnadskrevende behandlinger så øker feks BNP kraftig. Det samme gjelder om det settes fyr på tusenvis av biler og hundrevis av skoler. Lønn og andre kostnader med å slukke brannene, bygge opp igjen nytt og importere enda flere biler, lønninger til flere ansatte innen forsikring osv osv osv. Alt regnes inn i BNP. Tømmer man feks naturressurser som ikke er fornybare, driver rovdrift på jordsmonn osv så regnes også dette inn i BNP. “Vekst i BNP” som mål på “økonomisk fremskritt” er ren og skjær svindel, men passer selvsagt som hånd i hanske for de politiske regimene som har dette som sitt “ideal”.

2 Likes

Inntekt per capita ($72,100 (2017 est.) for Norge) er definert som BNP / antall innbyggere.
Jeg tror det tallet ofte oppgis til 500,000 NOK
Egentlig er gjennomsnittslønn halvparten eller noe slikt.
Pris på en kopp kaffe har steget fra kr 1 til kr 25 idag. Det er 2500%. Offisielt regner de halvparten som inflasjonsrate (logaritmisk, dvs. 500%) (runde tall fra hukommelse)
Hva som er “fantastisk” avkastning på Oljefondet er egentlig 0% avkastning

1 Like

Glimrende beskrivelse. På samme måte vil ikke-integrerbar masseinnvandring fra MENA -land øke BNP ved at det må bygges mer boliger, sykehus, skoler og infrastruktur etc til dem, som multikultur-apologetene viser til som “vekst”, men dette blir en økning i den passive delen av økonomien, og ikke i den produktive delen av økonomien, fordi det er altfor få fra MENA-land som kan kvalifiseres til et europeisk arbeidsmarked.

2 Likes

Vi har en relasjon mellom pengemengde og vekst.
Når Kina øker pengemengde (kreditt) (og bygger nye byer uten folk) - vil BNP øke med pengemengde * x (x en konstant)

Kina øker pengemengden med 10% per år -> 10% vekst
Det er en skremmende forklaring på vekst, fordi vekst blir noe som staten kan skape selv


China bygger byer på byer … men det er ingen beboere der

Man kan lure på hvorfor ikke folk kan få dem gratis i verste fall.
Og man kan lure på om byene er ment for amerikanere etter VK3

2 Likes

Den beste artikkelen på Steigan.no i 2019, bortsett fra dem han selv skriver da. :slight_smile:

/perjol

1 Like

Jeg deler da ikke begeistringen for denne artikkelen da den styrer unna en del komplekse saker i samtidspolitikken. Det Ekman skriver om Hellas inneholder mye feil og overtro. Jeg holder meg til den saken nå.(melding til kverulanter)
Gyllne Gryningen ble stiftet i 1985 inspirert av Metaxas (1936-41).
Syriza ble stiftet i 2004 og satt ved regjeringsmakten fra 2015-2019.
Ifølge Klassekampen og Rødt var Syriza det nye fyrtårnet for en ny venstreside i hele Europa. Talsmenn for Rødt understreket hvor mye de hadde lært av søsterpartiet Syriza.
Nå kan vi oppsummere de fire årene ved makten. De rike i Hellas ble rikere og de fattige fattigere.
Den utenrikspolitiske orientering gikk ut på å alliere seg med Israel i både militær basepolitikk - øvelser over Kreta og Hellas - samt konsesjoner for olje og gass utvinning i greske farvann.
USA ble også invitert inn for oppjusteringer av militærbaser samt etterretningssamarbeid.
Alt dette kan utdypes,men konklusjonen kan være denne: Syriza jobbet for at den europeiske Sentralbanken samt Israel-USA kunne dominere Hellas politikk,grandiost knefall for kapitalistisk globalisme.
Gylne Daggry var i hovedsak imot det meste av dette og dro til Damaskus og ga full støtte til Bashar al-Assad på et tidspunkt hvor vårt offisielle venstre - også i Syriza - drev og hatet despoten Assad.
På samme vis har Gylne Daggry støttet palestinerne på et tidspunkt da Syriza innviterte Israel inn i gresk politikk.
Poenget med disse ordene er dette: det er ikke så enkelt som Ekman vil ha det til: “Bara en stark vensterrørelse kunde mota tilbaka dem.”
Venstrebevegelsen jobbet for Imperialistene og fascistene sto på motsatte posisjoner i en rekke saker.
Såpass komplisert er det.

1 Like

Gylne Daggry parlamentarikere ble arrestert med falske anklager.

Jepp … … …