Nyheter MDTV Forum Om Doner

Stopp vårt lands agitasjon for endeløse kriger


#1

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/07/stopp-vart-lands-agitasjon-for-endelose-kriger/

Av Oliver Stone og Dan Kovalik. Tidligere president Jimmy Carter kom nylig med følgende innsiktsfulle og kritiske uttalelse: «USA er den mest krigerske nasjon i verdenshistorien». Carter sammenlignet USA med Kina, og sa at Kina bygger høyhastighetstog for sine innbyggere, mens USA  bruker alle sine ressurser på masseødeleggelse. Hvor er høyhastighetstogene i USA, undret Carter,…


#2

Og hvor er høyhastighetstoget i Norge?


#3

De kjøpte nye jagerfly i stedet.