Nyheter MDTV Forum Om Doner

Stoltenberg: NATO vil ikke forlate Afghanistan «før på det rette tidspunktet».

Originalt publisert på https://steigan.no/2021/02/stoltenberg-nato-vil-ikke-forlate-afghanistan-for-pa-det-rette-tidspunktet/

Taliban advarer om at dersom de blir igjen etter tidsfristen 1. mai vil de nok en gang sette i gang med å angripe utenlandske tropper.  Av Dave DeCamp, Anti-War. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa 15. februar 2021 at alliansen ikke vil forlate Afghanistan «før på det rette tidspunktet». Og han sa at Taliban må gjøre mer…

1 Like

Kanskje Jens Stoltenberg kan svare på spørsmålet når var det «rette» tidspunktet for invasjon av Afghanistan?

Hvis han har problemer, kan han høre historikeren Daniele Ganser

1 Like

Han er nok dypt inne i La la-land. Så spørsmålet vil nok ikke nå fram i sin opprinnelige betydning. Det er derfor han er perfekt som ambassadør for en elite som bor i samme landet (som ikke er medlem av FN).


1 Like

Stoltenberg er jo bare en pen og velbetalt pressetalsmann for Pentagon. Nå skal Nato kjøre inn 4000 nye styrker til Irak. Basen deres ved Erbil Airport ble bombet av 14 raketter,Balad Air Base ble skutt av 4 raketter 20 feb.
Så var det om å styrke seg i Afghanistan. Hvordan skal man forstå alt dette? Det handler om å sikre seg gode militære strategiske posisjoner for krigene mot Iran og Kina.
Det som slår en ved lesning av strategidokumenter fra USA er at skriverne tror de lever i 1990 og at USA fremdeles kan opprettholde sine unipolære ideer om den suverene verdenshersker. Det går ikke opp for dem at i løpet av disse tredve årene er den unipolare amerikanske verdensorden det rene dill-dall-holum.
Og dette framturer det militær-industrielle komplekset med samtidig som USA beviselig bryter sammen i økonomi og infrastruktur og går svanger med borgerkriger.
Det er bare et bittelite fåtall i Norge som er opptatt av dette at landet har lagt absolutt alle eggene sine i den amerikanske kurven. Bryter USA sammen i indre og ytre konflikter blir Norge med i dragsuget og etthvert egg vil bli knust. Det hjelper ikke med 6 milliarder kroner til lange rullebaner på Ørlandet og Evenes. Det er idiotprosjekt som vil gjøre Norge til en krigsarena for imperialistisk krig som vesten garantert vil tape.
Det er i utgangspunkt en tankens tragedie: en skjønner ikke at verden er ikke som i 1945 og 1990. Det er Sun ZI igjen: Uten et studium av fienden har du tapt på forhånd.

2 Likes

Du virker lykkelig naiv over vestens fall. Men det har vel vært maoistenes våte drøm siden guttedagene. Grunnen til at USA går til grunne som en stormakt og nasjon er at eliten har flyttet all sin industriproduksjon til Kina. Og dermed sin lojalitet. Vestens befolkning skal nå underlegges det sosiale kredittsystemet og forhindre en konflikt som kan forstyrre produksjon og leveranse pga noe så irrelevant som personlig frihet og egenverd. I denne nye vidunderlige verden er vestlige maoister kun nyttige idioter

1 Like

Krigen mot Ghanistan vil forsette helt til verdens narkomane slutter å konsumere opium og heroin.

De enorme summen CIA generer med å kontrollere og forsyne hele verden med narkotika brukes til sorte prosjekter som å betale terrorister for å jobb for seg som i Libya og Syria og alt annet av hemmelige prosjekter.

Så de som drømmer seg bort til et eventyr om å avslutte krigen kan drømme videre noe hundre år.

I fredsavtalen mellom USA og Taliban så er det krav om at US Spesialstyrker og CIA skal bli værende i landet til evig tid. sjgnlksdhglksf

1 Like

Riktig det at Britene har gått til krig 2 ganger mot Kina for å tvinge Kineserne til å dyrke narkotika, noe som også den gang gav eventyrlig profitt.
Ghanistankrigen er den tredje opiumskrigen.

Taliban la ned forbud mot dyrking av opium i år 2000 og gikk i null siden det strider mot Islam. Allerede året etter at Norge og de andre gikk til krig mot Afghanistan så ble det produsert det dobbelte av hva verdens narkomane klarte å konsumere. Prisene stupte og Afghanske bønder sa at de like gjerne kunne dyrke mat, de fikk mer penger av det, men det fikk dem ikke lov til.

Dette emnet ble automatisk lukket etter 5 dager. Nye svar er ikke lenger tillatt.