Nyheter MDTV Forum Om Doner

Stoltenberg i Kongressen – en løgnaktig og farlig tale

Originalt publisert på https://steigan.no/2019/04/stoltenberg-i-kongressen-en-lognaktig-og-farlig-tale/

Så har Jens Stoltenberg fått sine våte drømmer oppfylt. Han har fått tale til Kongressen i USA og blitt møtt med ovasjoner og stående applaus. Og her hjemme er naturligvis mediene over seg i begeistring. Men det var en farlig og løgnaktig tale Stoltenberg holdt. Talerskriverne hadde naturligvis skapt en tale som skulle innynde seg…

6 Likes

Man kan spørre seg om Jens Stoltenberg virkelig mener det når han sier at det er positivt at NATO landene vil bruke 100 milliarder USD mer på forsvar, og at de trenger å «investere» enda mer i militæret. Man kan mistenke ham for å si det kun for å tekkes de krigsprofitører som gjennom sin lobbyvirksomhet sikrer ham å beholde jobben som NATOs generalsekretær.

Tror han virkelig at det finnes andre land som har militær styrke til å ha noen mulighet til å lykkes med å angripe et NATO-land?

Kina er for langt unna til å utgjøre en trussel mot NATO. Russland har en økonomi som er mindre enn hvert av landene Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia. Disse fire NATO-landene har altså til sammen langt mer enn fire ganger så stor økonomi som Russland. Folketallet i Russland er 144 millioner, omtrent det samme som Italia pluss Tyskland.

Ser man verden med Russernes øyne vil man innse at det som gir økt spenning er at de er stadig mer avhengig av atomvåpen for å ha et troverdig forsvar av sitt enorme areal. Oppbygging av militæret i NATO vil gjøre dem enda mer avhengig av dette.

Det er forstemmende at vi skal bruke slike enorme ressurser på militærvesenet, spesielt med tanke på at det snarere bidrar til økt spenning, og økt fare for bruk av atomvåpen, enn det motsatte. Verden trenger store investeringer, men ikke i våpen.

Tro om Jens Stoltenberg en gang vil komme med sine memoarer der han innrømmer at han skammet seg for å si at han trodde verden ble tryggere, og at det attpå til var godt for økonomien, når han fikk NATO til å bruke mer på militærvesenet.

3 Likes

Stoltenberg har tilbrakt hele livet i et parti hvor det å være tilhenger av NATO-medlemskapet har vært en absolutt betingelse for å klatre oppover på den måten han gjorde. Jeg har sett at det av og til er folk, typisk Høyre- eller Frp-velgere, som trekker fram at han var “NATO-motstander” i ungdommen. Men det er ingenting som tyder på annet enn at det i beste fall var mer enn del av et tenåringsopprør mot faren Thorvald som var fanatisk NATO-tilhenger. Og i AUF var det NATO-motstand som gjaldt, og det samme gjaldt nok på Steinerskolen. Så Jens bare “tutet med ulvene”. Ifølge en slektning av meg så arbeidet Thorvald Stoltenberg også for CIA tilbake på 50- og 60-tallet. Jens endte da også i praksis med å opptre som “agent” for både CIA og NATO da han ble leder for AUF. Før han ble leder framsto han som “NATO-motstander”, noe rent ytre han la seg til som tenåring. Men ikke før var han blitt valgt til leder for AUF så var han igang med å snu hele ungdomspartiet til å bli tilhengere av NATO, noe han jo også lyktes med. Dette - både Thorvald som CIA-informant og rollen Jens spilte for å snu AUF - hørte jo også til bakgrunnen for at han ble generalsekretær. Og glem heller ikke at det bare er generalsekretær - en glorifisert talsmann og gallionsfigur - han er - en rolle som passer ganske bra med det han er vant til fra Arbeiderpartiet i den perioden han nådde toppen som statsminister for en koalisjonsregjering. Hele den sosialdemokratiske mentaliteten handler jo dessuten fundamentalt sett om å administrere kapitalismen på en “god” måte, og det har alltid inkludert aksept for akkurat det han nå er talsmann for - krigshissing med tanke på ytterligere utplyndring og “økonomisk vekst”. Men det er også ganske tydelig at han kan ha gapt over mer enn godt er for helsen.

5 Likes

Stoltenberg støtter ikke NATO fordi han mener at NATO beskytter medlemsfolkenes fremtid, fordi planen til Stoltenberg og venner er at vi skal bli minoriteter i egne land, så skal jeg tippe så er han redd for at Russland skal kunne støtte et folkelig opprør i Vest, og at med Russisk støtte, er det ikke sikkert at den progressive siden vinner.

1 Like

Stoltenberg i Kongressen – en løgnaktig og farlig tale

  • Spiller vi kabal - så spiller vi kabal . . . . .

jensen%20congress
benjamin-netanyahu-us-congress

3 Likes

Da passer det bra med denne boka -

Det er mye å lære av historien.

1 Like

Ikke ta det personlig, men er det ikke nok analysering her på Steigan?
Denne kommer egentlig fra Bob Whitaker og var beregnet på oss, men den passer på dere også. (AMPW = anti-mantra pro-white)

The Exasperated General
General picks up the phone.
AMPW: “Sir, the enemy is firing artillery at us!”
General: “Well, fire back.”
AMPW: “Sir, we think they are using a new alloy in the shell casings.”
General: “Fine, whatever, are you firing back yet?”
AMPW: “Sir, now they’re shooting bullets at us! From rifles!”
General: “Well, shoot back!”
AMPW: “Sir, we’re trying to find out if it’s blacks, browns, Muslims, Jews, or white traitors firing at us.”
General: “What difference does it make? Shoot back!”
AMPW: “Sir, I’m trying to figure out why they are shooting at us. It is very important to know WHY they are shooting at us.”
General: “For heaven’s sake, who cares? Shoot back. Defend yourselves.”
AMPW: “Sir, I’m writing a 3,000 word essay proving that everyone manning the enemy artillery pieces is a Jew. Once every white person has read this essay, the shells will magically stop exploding.”
General: (Shakes head) “Anything else?”
AMPW: “Sir, these are real bad people shooting at us after we’ve been so nice to them.”
General: “I agree, so why don’t you stop complaining and shoot back?”
AMPW: “Sir, they’ve taken Hill 209! They’re so mean.”
General: “Well, what do you expect? Take it back!”
AMPW: “Sir, the enemy has all the high ground. It’s so unfair!”
General: “Well, you gave it to them. Take it back.”
AMPW: “Sir, we invented artillery! What will they do after we’re gone?”
General: “That’s their problem. What difference does it make if WE’RE gone? Shoot back!”
AMPW: “Sir, why don’t we just run away?”
General: “Because they’ll chase you down. You can’t run away from this fight.”
AMPW: “Sir, after exhaustive reconnaissance, we’ve discovered a handful of browns, blacks, and Jews who agree that our enemies are really bad people who should stop firing at us.”
General: “Uh, OK, so what? Shoot the enemy!”
AMPW: “Sir, some of the enemies’ shells are landing on non-whites!”
General: “In any battle there’s going to be friendly fire. That doesn’t help us. Shoot!”
AMPW: “Sir, a lot of the people shooting at us look like us. It doesn’t make any sense.”
General: “Treason never makes sense, but it happens. Shoot back!”
AMPW: “Sir, after they’ve defeated us they’re going to attack other people! They have a larger agenda!”
General: “That may be, but so what? Shoot back!”
AMPW: “Sir, last week the men thought it was the Illuminati leading the attack on us. But now they’re sure it is the Jesuits! I thought it was very important to inform you of this development. And I think it is wonderful that our men put so much thought and effort into this sort of thing.”
General: “Are you shooting back yet?”
AMPW: “Sir, the men have informed me that shooting back will never work and is a waste of time. They would much rather complain like 5 year old children.”
General: “Do the men know that if they don’t shoot back they will be exterminated?”
AMPW: “Sir, the men say shooting back is un-Aryan. They are too dignified to fight like our enemies. They want to engage in single combat only with axes and broadswords.”
General: “You have to fight the battle in front of you with the weapons you have.”
AMPW: “Sir, the men and I have agreed: our enemies’ actions are unconstitutional! If we just gobacktotheconstitution everything will be fine.”
General: “So, when you explain this they’re just going to stop firing? What is your point?”
AMPW: “Sir, one of our scouts reports he has seen an enemy with sidelocks!”
General: (face palm)
AMPW: “Sir, the enemy are a secret society!”
General: (double face palm)
AMPW: “Sir, we’ve discovered the enemy are Marxists!”
General: (double face palm head shaking)
AMPW: “Sir, we lost the war a long time ago.”
AMPW: “Sir, the men don’t like our weapons. And they think we should fight somewhere else.”
AMPW: “Sir, the enemies are Satanic!”
General puts down the phone and reaches for a bottle…

1 Like

DET er ikke planen, det er kun et ledd i den. Hvis du kun har fokus på det, risikerer du å gå glipp av alt annet og du står i fare for å bli en gammel gubbe.

2 Likes

Noe av det verst var at Stoltenberg omtalte Anders Behring Breivik bare som «terrorist» på linje med dem USA fører «krig» mot, uten å nevne at han var en høyreekstrem motstander av «ikke-vestlige» innvandrere og ville utrydde dem som sto for en human innvandringspolitikk? Ærlighet her ville kanskje ha provosert Trump?

1 Like

Og så var det dette med ærligheten da?

Breivik ble terrorist fordi Arbeiderpartiregjeringer forhindret nasjonalister å organisere fredlig politisk virksomhet.

Dessuten var Breivik et barn av arbeiderpartiet. Han kom fra en Arbeideparti-familie, han gikk i en barnehage og skole, hvor han ble indoktrinert AP-ideologi, og når det gjelder Media og TV så er ikke ARK hentet ut av luften. Innvandrene han hatet, var importert av Arbeiderpartiet, og når han fant ut at organisasjonen han ville lage, ville bli ødelagt av PST og Blitz på AP’s kommando, så ble han terrorist.

Å gi skylda for Breivik til nasjonalistene, går ikke, da AP hadde utryddet nasjonalist-miljøet som kunne snakket Breivik til fornuft.

Scandinavien i fascismens vold

Der er også en historie der går således.
Der var politisk magtkup i Norge og Kronprinsessens bror blev myrdet af de kuppende kræfter.
Brevik var patsy og 3 skytter gik rundt og myrdede Norges ungdom, og en person i familierelation til den norske kongefamilie.

Man kan sige at Sverige er også voldsom undertrykt i Palmemordet og sænkningen af Estonia og mordet på Palmegruppen ombord.

I Danmark er er vi aktivt følgagtig og vi har nogle skræmmende mørke politiske profiler også… Bla Darth Vader som var Danmarks Generalsekretær for den samme pagt som Stoltenberg er.
Han er under voldsom daglig kritik…

Fathi skriver på FaceBook:
Fogh og Fake News

Manden der var med til vor tids største Fake News og resulterede at et land blev bombet sønder og sammen, invaderet, besat og ødelagt hvilket fik opfostret de kriminelle terrorbander kaldet IS.
Han skal være den sidste der snakker om at bekæmpe ”Fake News”!

Den fascistiske ændring af statsforfatningen i Danmark

Og med den nye påvirkingslov har han stor magt, formoder jeg.
Man kan sige om Danmark vi ikke har de samme kup i samfundet som Sverige og Norge men de er der…

Vi har den 20 marts fået påvirkingsloven som er en lov der er fascistisk og tilsidesætter §71 og §77 i Danmarks Grundlov.
Landets 3 juridiske nestorer forklarer om konsekvenserne af Påvirkningsloven.

To Grundlovsparagraffer mener jeg klart er overskredet.

§ 71
Stk. 1.
Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.
§ 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres.

http://danmarksbloggen.dk/?p=10238

1 Like

49592429_2042435299169202_4240630058420535296_n

1 Like